Perussuomalainen Nuoriso esittää, että varusmiesten päivärahojen nykytaso tuplataan. Katsomme esitykselle olevan kaksi merkittävää syytä.

Ensinnäkin varusmiesten panos yhteiskunnan kokonaisturvallisuuteen on merkittävä. Suomen puolustuskyky perustuu reserviläisarmeijaan, jossa varusmieskoulutus näyttelee merkittävintä roolia. Yhteiskunnan on varusmiehiä tukemalla osoitettava, että tätä panosta isänmaan eteen myös arvostetaan.

Ostovoima laskenut vuosi vuodelta

Toisekseen kuluttajahintojen raju nousu osuu myös varusmiehiin. Nykyiset päivärahat ovat riittämättömiä säädylliseen elämään armeijan ulkopuolella, ja tämä korotus helpottaisi jokaisen varusmiehen arkea.

– Varusmiesten päivärahojen reaalinen ostovoima on laskenut vuosi vuodelta. Se on ollut väärä kehityssuunta ajassa, jossa maanpuolustuksen arvoon on viimeinkin herätty. Nyt on oikea aika herätä arvostamaan myös varusmiespalvelusta, toteaa PS-Nuorison 1. varapuheenjohtaja Joakim Vigelius.

Päiväraha on nykyisin porrastettu palvelusajan mukaan seuraavasti:

5,20 euroa (1–165 päivää),
8,70 euroa (166–255 päivää) ja
12,10 euroa (256–347 päivää).

PS-Nuoriso esittää päivärahoja korotettavaksi seuraavasti:

10,40 euroa (1–165 päivää),
17,40 euroa (166–255 päivää) ja
22,20 euroa (256–347 päivää).

Varusmiehille selkeä viesti

Perussuomalainen Nuoriso kutsuu kaikki nuorisojärjestöt asettumaan päivärahojen noston tueksi.

– Huomautamme, että esityksemme korottaisi vain varusmiesten päivärahoja, ei siviilipalvelusta suorittavien.

– Päivärahojen nostolla annettaisiin varusmiehille selkeä viesti, että yhteiskunta arvostaa ja on kiitollinen siitä panoksesta, jonka varusmiehet palveluksellaan Suomelle antavat. On syytä huomioida, että päivärahat eivät ole seuranneet merkittävästi yleistä hinnannousua. Toivomme, että tämä esitys huomioidaan eduskunnassa jo tällä kaudella, toteaa PS-Nuorison puheenjohtaja Miko Bergbom.

SUOMEN UUTISET