Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen on jättänyt tänään hallituksen vastattavaksi kaksi kirjallista kysymystä liittyen ulkomailta Suomeen palaavien matkustajien koronaohjeistukseen omaehtoisesta koronakaranteenista sekä kasvomaskisuositusten ajankohtaisuudesta Suomessa.

Ulkomailla matkanneilla on erilaisia käsityksiä siitä, onko 14 vuorokauden omaehtoisen karanteenin noudattaminen edelleen aiheellista. Kansalaisia mietityttää, onko karanteenin noudattaminen pakollista vai voiko lomalta palata jo normaalisti töihin.

– Onko ohjeistuksissa ja määräyksissä alueellisia eroja ja tuodaanko ne Suomeen palaaville matkaajille selvästi esiin matkan aikana tai esimerkiksi lentokentällä? Ihmisille tulee saattaa yleisesti tietoon tämänhetkiset viralliset ohjeet ja määräykset karanteeniin liittyen, sanoo kansanedustaja Arja Juvonen (ps.).

Tarvitaan selkeät linjaukset

Ulkomailla lomailusta seuranneesta karanteenista ja siitä aiheutuvien kustannusten jakautumisesta on myös epäselvyyttä. Onko omaehtoinen karanteeni, jonka tarkoitus on ennaltaehkäistä altistamasta ihmisiä mahdolliselle virukselle, työntekijän omaa palkatonta lomaa, kelakorvattavaa lomaa vai työnantajan korvattavaksi lankeavaa sairaslomaa? Onko asiassa huomioitu poissaolojen työnantajille aiheuttamat ongelmat, kuten esimerkiksi sijaistavan työvoiman hankkiminen ja siitä aiheutuvat kustannukset?

– Tarvitaan selkeät linjaukset, sillä kyselyjä tulee niin matkoilta palaavilta kuin myös työnantajilta ja yrittäjiltä, Juvonen toteaa.

Myös kasvomaskien käyttösuositukset ja hankintaohjeet epäselviä ja ristiriitaisia

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) terveysturvallisuusjohtaja Mika Salminen kertoi sunnuntaina 2.8. Ylelle, että myös Suomessa tullaan antamaan suositus kasvomaskien käytöstä koronavirusepidemian toista aaltoa silmällä pitäen. Myös THL:n pääjohtaja Markku Hautakangas on vahvistanut, että suositukset on tarkoitus antaa kuluvan viikon aikana. Kasvomaskin käyttöä tullaan suosittamaan erityisesti julkisessa liikenteessä, mahdollisesti myös julkisilla paikoilla, joissa on vaikeuksia säilyttää turvaetäisyyksiä.

Suositukset kasvomaskien käytöstä ovat olleet koko kevään pahasti ristiriidassa keskenään, milloin mistäkin syystä. Suojainten oikeaoppista käyttöä on korostettu siitä saatavan hyödyn varmistamiseksi, mutta ihmisten on ollut hyvin vaikea hahmottaa, onko maskin käyttö turvallisuustekijä vai suoranainen riski.

– Kautta aikojen vallinneet hyvän hygienian ohjeet ja jopa maalaisjärjellä käsitettävät luonnonlait oltiin valmiita sekoittamaan epämääräisillä ja alati vaihtuvilla lausunnoilla. Tästä syystä on tarkoituksenmukaista oikaista syntyneitä väärinkäsityksiä ja ohjeistaa hämmentyneitä kansalaisia riittävän selkeästi uusista suosituksista, Juvonen muistuttaa.

Kansa tarvitsee vastauksia pian

Suojaimista on myös ollut huutava pula läpi pandemian. Saatavuusongelmat ovat olleet laajalti tiedostettu ongelma, eivätkä ne ole koskeneet ainoastaan Suomea. Juvonen kysyykin, mikä on tilanne kasvomaskien saatavuuden osalta nyt, ja onko myös Huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastojen tilanne saatu korjattua?

– Ihmisiä huolettaa maskisuosituksissa myös se, että niiden hankinnan pelätään jäävän kansalaisten omaksi huoleksi. Tällöin vaarana on, että yhtä ja samaa suojainta käytetään päivästä toiseen. Hengityssuojainten määrä ja saatavuus ovat avainasemassa siinä, että maskeja riittää järkevään hintaan myös kuluttajien saataville, sanoo Juvonen.

– Kansa tarvitsee vastauksia pian, ei vain epämääräisyyttä, jota hallituksen nykytila tarjoaa, Juvonen summaa.

Suomen Uutiset