Aalto-yliopiston systeemianalyysin dosentti Kyösti Tarvainen on lähettänyt kaikille kansanedustajille sähköpostin, jossa hän varoittaa työvoiman tarveharkinnan poistamisesta. Tarvainen perustelee asiaa Ruotsin hallituksen 2016 julkaisemalla selonteolla.

Tarvainen kertoo saaneensa tiedon selonteosta kansanedustaja Juhana Vartiaiselta (kok.). Ruotsi luopui tarveharkinnasta 2008.

”Sen, että tämä on uusi maahanmuuttoväylä, näkee siitäkin, että ulkomaalaisia palkkaavista työnantajista noin 70 % on itse ulkomaalaistaustaisia ja että melkein puolet ulkomaalaisia palkkaavista yrityksistä on 1-5 hengen yrityksiä”

Kyösti Tarvainen listaa selonteon keskeisiä havaintoja:

– Tarveharkinnasta luopuminen on johtanut niin moniin väärinkäytöksiin (valetyöpaikat, ihmisten hyväksikäyttö), että on pitänyt pystyttää niin monimutkainen kontrollijärjestelmä, että esimerkiksi siivousalalla ulkomaalaisen palkkaaminen kestää 5 kuukautta.

– Noin 40 % muuttajista tulee aloille, joissa ei ole pulaa työväestä, 20 % tulee matalapalkkaisille aloille, joissa työvoimasta on ylitarjontaa.

– Sen, että tämä on uusi maahanmuuttoväylä, näkee siitäkin, että ulkomaalaisia palkkaavista työnantajista noin 70 % on itse ulkomaalaistaustaisia, ja että melkein puolet ulkomaalaisia palkkaavista yrityksistä on 1-5 hengen yrityksiä.

– EU:n ulkopuolelta tuleva työperäinen maahanmuuttaja tuo mukanaan keskimäärin 0,8 omaista. Työikäisistä omaisista vain kolmannes on töissä, ja heistäkin suuri osa osapäiväisesti. Siten tämä maahanmuutto ei paranna huoltosuhdetta. Mukana tulevat lapset hankkivat usein puolison taustamaastaan, joten maahanmuutto vain lisääntyy.

Tarvaisen mukaan selonteon perusteella vaikuttaa siltä, että Ruotsin elinkeinoelämä on eniten saanut hyötyä tietotekniikan asiantuntijoista, ohjelmoijia on tullut varsinkin Intiasta. Tällä alalla noin 5 % on maahanmuuttajia.

– Mutta tällainen maahanmuutto voidaan hyvin hoitaa, ja on ennen hoidettukin, ilman nykyistä järjestelmää, joka sisältää suuria epäkohtia ja synnyttää paljon haitallista maahanmuuttoa, Tarvainen toteaa.

– Pahin asia on se, että tämä EU:n ulkopuolinen maahanmuutto on vain kiihdyttänyt Ruotsin väestömuutosta: nykykehityksen vallitessa jo vuonna 2070 Ruotsissa on yhtä paljon ei-länsimaisen taustan omaavia ihmisiä kuin länsimaalaisia. Vaikka kaikki ihmiset ovat samanarvoisia, jokainen tietää, että kaikki eivät ole samanlaisia: Ruotsi ei ole enää entinen Ruotsi ja pian ei lainkaan Ruotsi, Tarvainen summaa.

MATIAS TURKKILA