Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Timo Soini (ps.) muistutti keskiviikkona talous- ja rahaliiton vakaudesta puhuttaessa, että  Kreikka valehteli euroon tullessaan alusta asti.

– Brysselissä teeskenneltiin, ettemme tiedä, että he valehtelivat. Siitä lähdettiin. Ja sopimuksista ei ole pidetty kiinni, on rikottu useita sopimuksia, kuten yhteisvelkaa, alijäämää ja julkisen velan määrää, Soini aloitti.

Suomen olisi pitänyt sanoutua tuista irti

Matti Vanhasen (kesk.) hallituksen alkuunpanemista tukipaketeista Soini totesi, että nehän ovat johdannaisia: vastuussa eivät ole Tanska, Ruotsi, Iso-Britannia. Tässä ovat mukana EU:n rahaunionin maat, joihin Suomi on ujutettu mukaan.

– Meidän olisi ehdottomasti pitänyt vaatia, että noudatetaan sääntöjä. Suomen olisi pitänyt ilmoittaa, että nämä ovat EU:n perussopimusten vastaisia, emmekä ole tässä mukana, Soini linjasi.

– Miten Suomelle olisi tässä muka käynyt? Olisiko meidät vedetty siitä tilille? Sallikaa minun hieman hymyillä, Soini totesi.

Sittemmin Slovakia on kieltäytynyt tukipaketeista, eikä sille käynyt asiassa kuinkaan.

Sinko tukittava

Soini moitti EKP:n linjausta tukea Euroopan talouskehitystä ostamalla maiden keskuspankkien lainapapereita 60 miljardilla eurolla kuukaudessa.

– Ei voi todellakaan olla, että ruvetaan talous- ja rahaliittoa pitämään pystyssä setelirahoituksella! Jos minä pistäisin kivijalkaan setelikoneen, niin minut vietäisiin nippusiteissä pois, niin kuin pitäisikin, Soini vertasi.

Kun talous- ja rahaliitto perustettiin, ei siellä ollut tilapäistä rahoitusjärjestelmää eikä EVM:ää, pysyvää mekanismia. Nyt ne ovat ja niihin ei voi kukaan puuttua, niihin ei saa yhteyttä, ne ovat luxemburgilaisia yhtiöitä. Tästä avautuu hämmästyttävä näkymä koko Eurooppaan: euro- ja ei-euromaat eriytyvät toisistaan.

Leikkisetelit katoavat Euroopan tuuliin

Soini kertoi luottavansa enemmän Saksan ja Hollannin keskuspankkiin kuin etelävaltion keskuspankkien kantaan ja kummasteli ”sinkoa”, jota ollaan luomassa.

– Suomen osuus on 1,8 prosenttia eli 17 miljardin luokkaa. Luuleeko joku tässä salissa, että niillä rakennetaan teitä tai korjataan homekouluja Suomessa? Nämä rahat menevät sijoitusmarkkinoille ja EU-alueen ulkopuolelle. Tämä tilanne on äärimmäisen vakava, Soini varoitti.

EU rikkoo omia sääntöjään

– Miksi tässä tilanteessa ollaan? Siksi, että EU rikkoo omia sääntöjään. Perussopimuksen pykälät 123 ja 125 yksiselitteisesti kieltävät ottamasta toisen maan velkoja vastattavakseen. Tästä on kysymys ja tässä on rikottu peruskirjaa – ja tämän takia tässä suossa ollaan, Soini muistutti.

VELI-PEKKA LESKELÄ