Euroopan keskuspankin uusi pääjohtaja Christine Lagarde on kertonut Euroopan parlamentille nostavansa vihreän strategian pankin rahapolitiikkaan. Siinä on kuitenkin lukuisia ongelmia ja niiden raivaaminen voi olla mahdoton urakka. Uutistoimisto Reuters nostaa esiin näitä ongelmia.

EKP:n rahapoliittinen tehtävä on pitää vuotuinen inflaatio lähellä, mutta hieman alle kahden prosentin. Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu vaatisi kuitenkin perusteellisia muutoksia keskuspankin tehtäviin.

EU:n perussopimusta pitäisi muuttaa

Mikäli EKP:lle halutaan antaa vapaat kädet toimia ilmastonmuutoksen saralla, se vaatii muutoksia EU:n perussopimukseen. Se on haastava tehtävä, eivätkä EU:n johtajat ole aiemmin olleet halukkaita kirjoittamaan sopimusta uusiksi.

Syy on se, että muutokset tulisi ratifioida kaikissa jäsenmaissa. Joidenkin jäsenmaiden lakien mukaan hyväksyntään tarvitaan kansanäänestys.

Ilmastonmuutoksen torjuminen on poliittinen päämäärä. EKP:n riippumattomuus ja itsenäisyys olisi mennyttä. EKP pyrkii olemaan tasapuolinen markkinatoimija. Poliittisten johtajien tehtävänä on kanavoida politiikkaa haluamaansa suuntaan.

Luottoluokittajat eivät määrittele ilmastoriskiä

Luottoluokittajat kartoittavat rahoitusriskejä. Riskejä voi piillä niin öljynporausyhtiössä kuin aurinkopaneeleja valmistavassa yhtiössäkin. Toistaiseksi luottoluokittajat eivät eriarvoista yhtiöiden toimialoja toisistaan.

Tämä tasapuolisen rahoitusriskin periaate ohjaa EKP:ta. Se ei voi nykyisen sopimuksen mukaan vaatia liikepankilta suurempaa vakuusmäärää öljynporaajalle kuin aurinkopaneelin valmistajalle myönnetyistä luotoista, jos yhtiöillä on sama luottoluokitus.

EKP uusi velkakirjojen osto-ohjelman tarkoitus on pienentää rahoituskuluja. Mikäli keskuspankki suosisi poikkeuksellisen paljon jotain tiettyä toimialaa, se tulkittaisiin tukiaisiksi.

Kaikissa euroalueen maissa ilmastoriskin painoarvo ei ole sama. Tällöin ilmastoystävällisyyden mukaan painotettu elvytystuki suosisi jotain jäsenmaata toista jäsenmaata enemmän.

Henri Alakylä