Euroopan unionin asedirektiivin uudistusta koskevissa neuvotteluissa on edetty Suomen kannalta parempaan suuntaan. Tärkein tavoite eli reserviläistoiminnan nykymuotoinen jatkuminen on onnistuttu neuvotteluissa turvaamaan.

Aseluvan ikärajat säilyvät ennallaan

EU-komission alkuperäisestä esityksestä on saatu muutettua jo paljon Suomelle tärkeitä asioita esimerkiksi maanpuolustuksessa, aselupien kestossa ja A-kategorian aseiden sekä lippaiden lukuisat mahdollisuudet poikkeuslupaan. Esimerkiksi asekeräilijöiden oikeudet on otettu huomioon.

– Aseluvan ikärajat säilyvät ennallaan ja Suomessa käytössä oleva mahdollisuus myöntää rinnakkaislupia alle 18-vuotiaalle säilyy, sanoo kansanedustaja Simon Elo, joka toimii perussuomalaisten valiokuntavastaavana EU-asioita käsittelevässä Suuressa valiokunnassa.

Suomi jatkaa neuvotteluja

A-kategoriasta siirtyvän aseen lupaa voidaan jatkaa vaikka uudet edellytykset eivät täyttyisi, jos henkilöllä on siihen ennestään lupa. Komission ehdotus aselupien määräaikaisuudesta ja viiden vuoden välein tapahtuvasta lääkärintarkastuksesta on neuvotteluissa tyrmätty.

Sen sijaan viranomaisten täytyy vähintään viiden vuoden välein tarkastella aselupia. Jos edellytykset ovat kunnossa, lupia voidaan jatkaa. Suomessa voidaan kansallisessa toteutuksessa hyödyntää asetietojärjestelmän vuoden 2018 järjestelmäuudistusta ja tehdä tarkastelusta kansalaiselle mahdollisimman automaattista. Lisäksi useat muut asiakysymykset jätetään kansallisen harkinnan varaan.

– Suomi jatkaa neuvotteluja loppuun asti, jotta vielä jäljellä olevat kiistakysymykset saadaan ratkaistua. Lipas- ja puoliautomaattiaseiden kieltoon pyritään saamaan muutos, sanoo Elo.

Lääkärintarkastus kansallisesti harkittavaksi

Kesäkuun 10. päivä käsitellään Euroopan unionin neuvoston yhteistä näkemystä asedirektiivistä. Euroopan parlamentin on tarkoitus äänestää lausunnostaan heinäkuussa. Tämän jälkeen syksyllä aloitetaan neuvottelut, joissa pyritään saavuttamaan yhteisymmärrys parlamentin ja neuvoston välillä.

Jatkoneuvotteluissa Suomi vaatii, että urheiluammuntaa varten annettaviin aselupiin esitettävät lääkärintarkastus tai psykologinen arvio täytyy jättää kansallisesti harkittavaksi.

Urheiluammuntaa voitava harrastaa sujuvasti

Suuressa valiokunnassa kansanedustaja Elo edellytti sisäministeri Petteri Orpoa ottamaan jatkoneuvotteluissa erityisesti huomioon urheiluammunnan harrastajien oikeudet. Asedirektiiviin täytyy saada kirjaus, että lupa A-kategorian aseisiin ja lippaisiin voidaan myöntää sekä ISSF:n (International Shooting Sport Federation) että IPSC:n (International Practical Shooting Association) tunnustamien lajien harrastajille.

– Practical-ammunta on harrastajamäärällä mitattuna merkittävä urheiluammunnan laji, jota täytyy voida harrastaa sujuvasti jatkossakin, linjaa Elo.

SUOMEN UUTISET

Tagit