Perussuomalaisten kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa on jättänyt perjantaina 4.10.2019 lakialoitteen, jossa hän esittää niin sanotun puoliväli-indeksin käyttöönottamista maksussa olevia eläkkeitä tarkistettaessa.

Tällä hetkellä voimassa on taitettu indeksi, jossa eläkkeiden hintatason muutoksen painoarvo on 80 prosenttia ja ansiotason muutoksen painoarvo 20 prosenttia.

Eläkeläisköyhyys kasvaa

Nykyiseen käytäntöön siirryttiin vuonna 1996 ja päätöksen taustalla oli eläkemenojen hillitseminen. Seurauksena on ollut eläkkeensaajien taloudellisen aseman heikentyminen ja elintason lasku.

– Eläkeläisköyhyyden yleistyminen kertoo siitä, ettei taitettuun indeksiin nojaavat korotukset riitä turvaamaan eläkeläisille riittävää ostovoimaa pitkässä juoksussa ja eläkkeiden kehitys ei pysy palkkakehityksen perässä, Ritva ”Kike” Elomaa kertoo.

– Työeläkkeen tarkoitus on turvata tietty työuran ansioihin perustuva tulotaso työeläkkeen saajille, mutta tällä hetkellä Eläketurvakeskuksen mukaan peräti 40 prosentilla eläkeläisistä eläke jää alle 1 250 euroon kuukaudessa. Sillä pärjääminen on todella haastavaa, jos mahdollistakaan, tämän päivän hintatasolla.

Tarvitaan kovempia toimia

Puoliväli-indeksissä hinta- ja ansiotason muutosten painoarvo on 50 prosenttia maksussa olevaa eläkettä tarkistettaessa. Aloitteessa esitetään puoliväli-indeksin soveltamista kaikkiin työeläkkeisiin aina 1 500 euroon saakka. Tarkoituksena on erityisesti pienituloisten eläkeläisten taloudellisen tilanteen parantaminen.

– Hallituksen on ryhdyttävä ehdottomasti toimiin eläkeläisköyhyyden vähentämiseksi ja eläkeläisten ostovoiman turvaamiseksi. Takuueläkkeiden nimelliset korotukset eivät riitä ja tarvitaan kovempia toimia kuten tämä ehdottamani indeksiuudistus.

– Hyvinvointimme rakentamiseen osallistuneiden toimeentulosta on pidettävä huolta myös työuran päätyttyä, Elomaa painottaa.