Euroopan keskuspankki ilmoitti aloittavansa kuukausittaiset 60 miljardin euron valtioiden velkakirjojen ostot ja jatkavansa niitä lähes kaksi vuotta.

Euroopan keskuspankki (EKP) ilmoitti tämänpäiväisessä kokouksessaan aloittavansa euromaiden valtioiden velkakirjojen osto-ohjelman. Kuukausittaisten keskuspankin ostotoimien ilmoitettiin olevan 60 miljardia euroa, ja niitä luvattiin jatkaa ainakin vuoden 2016 syyskuuhun asti.

Toimenpiteen tarkoituksena on laskea valtionvelkakirjojen korkotasoa, minkä pitäisi lisätä sijoittajien riskinottohalukkuutta ja siten kanavoitua osakesijoituksiin, yritysten ja kotitalousten luototukseen ja samalla nostaa inflaatio-odotuksia. EKP:n päätehtävä on euroalueen hintavakauden varmistaminen, mikä on määritelty tarkoittamaan vähän alle kahden prosentin vuotuista inflaatiotahtia. Inflaatio lipsahti joulukuussa näyttämään lievästi negatiivista hintamuutosta vuodentakaiseen tasoon verrattuna, eikä pudotusta selitä pelkästään halventunut öljyn hinta tai muut väliaikaisena pidettävät tekijät.

Odotuksiin nähden elvyttävämpi ohjelma

Aiemmat huhut markkinoilla antoivat odottaa ilmoitusta 50 miljardin euron kuukausittaisista ostoista, joita jatkettaisiin 20 kuukautta, mutta nyt EKP:n ilmoittamaan summaan oli sisällytetty kaikki olemassaolevatkin osto-ohjelmat. Vaikka kuukausimäärä oli siis hieman isompi, ohjelman alustava kesto oli hieman aiempia huhuja lyhyempi.

Kaikenkaikkiaan ohjelma oli siis hieman odotettua elvyttävämpi, mikä näkyi ensimmäisissä markkinareaktioissa: euro heikkeni puolitoista prosenttia dollariin nähtynä, ja esimerkiksi Espanjan kymmenvuotisten velkakirjojen tuottoprosentti laski 0,1 prosenttiksikköä 1,4 prosenttiin, mikä on uusi kaikkien aikojen pohjanoteeraus. Suomen kymmenvuotisten velkakirjojen tuottoprosentti on samoilla tasoilla Saksan kanssa 0,45 prosentissa.

Markkinoilla sijoittajat olivat odottaneet jo pitkän aikaa osto-ohjelman käynnistymistä, kun aiemmat EKP:n vuoden 2014 aikana käynnistämät toimenpiteet ovat osoittautuneet riittämättömiksi inflaatio-odotusten kääntämiseksi nousuun.Tämä selittää, miksi velakirjojen korkotuotto ja euron arvo ovat laskeneet useiden kuukausien ajan jo ennen tämänpäiväistä ilmoitusta.

Muiden maiden jalanjäljissä vuosien odottelun jälkeen

Päinvastoin kuin esimerkiksi USA:n keskuspankin osto-ohjelmissa, EKP:n osto-ohjelmassa velkakirjat eivät päädy EKP:n, vaan pääasiallisesti kansallisten keskuspankkien taseisiin. Vain 20 prosenttia ostoista tullaan tekemään EKP:n taseeseen. Suomen pankki ostaa siis pääoma-avaimensa mukaisella osuudellaan Suomen valtion velkakirjoja.

Monet ovat kritisoineet EKP:n toiminnan hitautta. USA:n keskuspankki aloitti velkakirjojen osto-ohjelman jo vuonna 2009, ja käytännössä kaikki merkittävämpien maiden keskuspankit ovat toteuttaneet samantyyppisiä ohjelmia kriisivuosien aikana. Euroopassa erityisesti saksalaisten pelot velkojen mahdollisesta yhteisvastuullistamisesta sekä lainopilliset seikat saivat EKP:n kokeilemaan ensin muunlaisia toimia, mutta niiden teho ei osoittautunut riittäväksi.

JUHANI HUOPAINEN