Euroopan keskuspankin johtoryhmään kuuluva Frank Elderson sanoi digilehti Politicon mukaan kansainvälisessä tilaisuudessa, että jos et ole vihreä, sinua ei haluta Euroopan keskuspankkiin töihin. – Miksi haluaisimme palkata ihmisiä, jotka joudumme uudelleenohjelmoimaan? Vaikka he tulevat parhaista yliopistoista, he eivät silti osaa tavata sanaa ilmasto, hän totesi.

Euroopan keskuspankin henkilökunnasta valtaosa kannattaa pankin lisääntyneitä toimia ilmaston lämpenemistä vastaan. Silti Frank Eldersonin mielestä jokainen Euroopan keskuspankissa työskentelevä pitäisi kouluttaa uudelleen.

Euroopan keskuspankin henkilökunta pitää Eldersonin kommentteja autoritäärisinä ja haitallisina pankin päätöksenteolle.

Euroopan keskuspankin pääjohtajalta Christine Lagardelta kysyttiin asiasta Euroopan parlamentissa. Hän sanoi tukevansa Frank Eldersonia, mutta arvostavansa myös johtamansa pankin monimuotoisuutta.

Pankin fokus hukassa

Euroopassa on herännyt huoli siitä, että Euroopan keskuspankin toimien kohteeksi on joutumassa ilmastonmuutos, vaikka fokuksen pitäisi olla työllisyydessä ja talouskasvussa. Pankin päätehtävä on vastata talouden vakaudesta ja tukea Euroopan unionin talouspolitiikkaa.

Ne työntekijät, joiden mielestä pankin pitäisi keskittyä varsinaiseen tehtäväänsä eivätkä ole innoissaan pankin vihertymisestä, pelkäävät menettävänsä työnsä.

Kun Politico kysyi Euroopan keskuspankin palkkaus- ja koulutuskäytännöistä, pankki vastasi, että ilmasto- ja luontoriskit vaikuttavat rahapolitiikkaan ja pankkivalvonnan valtuuksiin ja että kaikkien työntekijöiden pitää ymmärtää, mitä se merkitsee heille heidän työssään.

Virkaan perustuslain mukaisesti

Suomen Uutiset kysyi kommenttia Eldersonin sanomisista sekä palkkaamisen perusteista Suomen Pankilta ja Nordealta. Kumpikaan pankki ei puuttunut Eldersonin sanomisiin.

Suomen Pankin vastauksen mukaan pankin virkoihin nimitetään perustuslain virkanimitysperusteiden mukaisesti.

– Merkitystä on toisin sanoen henkilön koulutuksella, työkokemuksella ja henkilökohtaisilla ominaisuuksilla. Nämä määritellään tarkemmin kussakin työpaikkailmoituksessa vastaamaan täytettävänä olevaa tehtävää. Hakijan poliittista toimintaa tai mielipiteitä ei selvitetä rekrytoinnin yhteydessä, eikä niillä ole vaikutusta rekrytointipäätökseen, todettiin Suomen Pankista.

Ilmastoon liittyvät asiat otetaan kuitenkin työssä huomioon.

– Toimintaamme liittyen yksi Suomen Pankin vastuullisuusohjelman painopiste on ilmastoriskien hallinta. Olemme sitoutuneet ottamaan ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät näkökohdat osaksi sijoituspäätösten tekoa ja omistajakäytäntöjä, ja olemme allekirjoittaneet YK:n tukemat vastuullisen sijoittamisen periaatteet joulukuussa 2019. Sijoittamalla vastuullisesti Suomen Pankki antaa panoksensa ilmastotyöhön, Suomen Pankin viestinnästä kerrottiin.

Osaaminen tärkeä kriteeri

Nordealla painotetaan osaamista ja vastuullisuutta.

– Tärkein kriteeri rekrytoinneissa on osaaminen. Työnhakijat ovat usein kuitenkin jo etukäteen tutustuneet arvoihimme, ja arvoista keskustellaan jokaisen haastatteluprosessin aikana. Vastuullisuus on pankin toiminnan ytimessä, joten työpaikka todennäköisesti houkuttelee enemmän sellaisia henkilöitä, joille nämä asiat ovat tärkeitä, vastattiin Nordeasta.

Euroopan pankkimaailmassa keskustellaan nyt siitä, kuinka paljon keskuspankin päätösten pitäisi ohjata markkinoita kohti ”vihreämpää” taloutta vai pitäisikö pankin pysyä päätavoitteessaan eli pyrkiä pitämään euroalueen hinnat vakaina. Pankkien viherryttäminen on polarisoitunut. Viherryttämistä kritisoivaa syytetään ilmastonmuutosvastaiseksi, ja hän saa helposti kimppuunsa erilaisia ympäristöryhmiä.

Suomen Uutiset