BRYSSEL | Euroopan parlamentin jäsen Jussi Halla-aho on tänään jättänyt Euroopan komissiolle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen, jossa hän esittää etnisen profiloinnin soveltamista islamilaisen terrorismin torjunnassa.

Halla-aho perustelee esitystään seuraavasti:

”EU-jäsenvaltioissa poliisiviranomaiset tavanomaisesti luovat rikostutkinnassa ja rikosten ehkäisyssä profiileja epäillyistä rikollisista. Profiloinnissa voidaan ottaa huomioon muun muassa fyysinen ulkomuoto, etninen tausta, kieli ja käytös. Profiloinnin kuitenkin on sekä nojattava syyttömyysolettaman ja puolueettomuuden periaatteisiin että liityttävä todisteisiin tai muuhun tärkeään tietoon koskien tiettyä rikosta. Profilointia ei saa tehdä, jos se perustuu vain henkilön muuttumattomiin ominaisuuksiin, kuten etnisyyteen, eikä epäilyyn rikoksesta. Etenkin etninen profilointi on koettu syrjiväksi, koska sen väitetään asettavan erilaiset vähemmistöt yleisesti epäilyn alaisiksi ja kääntävän todistustaakan vähemmistöjen harteille rikostutkinnassa.

Islamilaisen terrorismin tehokas torjunta Euroopassa edellyttää viranomaisilta ennakkoluulotonta asennetta. Tällöin etnisen profiloinnin soveltamista ääri-islamilaisuuden ehkäisyssä olisi vakavasti harkittava huolimatta profilointiin liitetyistä perus- ja ihmisoikeusongelmista. Islamilaisten äärijärjestöjen suorittamien terrori-iskujen tekijöistä on varsin vaivatonta luoda rikosprofiili, jossa etnisyydellä on kielen ja käyttäytymisen ohella iso rooli. Ennakoivat turvallisuustoimenpiteet terrorismin ehkäisyssä henkilö- ja ajoneuvotarkastusten, salakuuntelun, kotietsintöjen ja pidätysten muodossa olisikin näin syytä kohdistaa etenkin niihin ihmisiin, joiden etninen alkuperä on Lähi-Idässä, Pohjois-Afrikassa tai Keski-Aasiassa. Tätä näkökantaa puoltaa se tosiasia, että edellä mainittuja etnisiä taustoja edustavat henkilöt ovat olleet yliedustettuina islamilaisen ääritoiminnan ja terrori-iskujen suorittajina. Ylilavea perus- ja ihmisoikeuksien tulkinta ei saisi estää tehokkaiden terrorisminvastaisten operaatioiden suorittamista EU-maissa.”

Europarlamentaarikon kysymys komissiolle kuuluu näin:

”Onko komissiolla valmiutta esittää etnisen profiloinnin soveltamista islamilaisen terrorismin torjunnassa huolimatta siihen liitetyistä perus- ja ihmisoikeusongelmista?”

SUOMEN UUTISET