Suomessa on käyty viime vuosina aktiivisesti keskustelua syntyvyydestä ja sen vaikutuksista huoltosuhteeseen. Syntyvyys on laskenut jyrkästi jo kahdeksana vuonna peräkkäin ja vuonna 2018 Helsingissä syntyi yhteensä 6 388 lasta.

Mikäli vertaillaan vähintään 50 000 asukkaan kuntia, niin matalinta syntyvyys oli juuri Helsingissä 2013-2017 välillä. Tuolloin Helsingissä kokonaishedelmällisyysluku oli 1,27, kun vuonna 2017 vastaava luku oli koko maassa 1,49. Vuonna 2018 kokonaishedelmällisyys laski entisestään Helsingissä ja oli enää 1,14. Kaupungin vieraskielisten kokonaishedelmällisyys sen sijaan oli koko väestöä korkeampi, 1,65.

Lapsiperheitä tuettava verotuksella

Eri kunnissa ympäri Suomea on otettu käyttöön erilaisia keinoja syntyvyyden nostamiseksi – tarjolla on ollut ilmaista päivähoitoa tai vuosittain maksettavia ”vauvatonneja”. Helsingin PS-Nuoret katsoo, ettei verotuksellisista keinoista ole puhuttu tarpeeksi lapsiperheiden tukemisessa ja syntyvyyden nostamisessa.

– Lapsiperheiden tukemisen ei tulisi perustua pelkästään maksettaviin lapsilisiin. Helsinki voisi ottaa käyttöön lapsiverovähennyksen, jolloin vähennys koskisi kunnallisveroa. Verovähennys olisi tietty prosenttiosuus per lapsi. Tämä olisi yksi kannustin työelämässä oleville vanhemmille tai vanhemmuutta suunnitteleville, toteaa Helsingin PS-Nuorten puheenjohtaja Teppo Marttinen.

Palveluita ruuhkavuosien tueksi

Lisäksi Helsingin tulisi PS-Nuorten mielestä tehdä aktiivisesti yhteistyötä paikallisten yritysten ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten kanssa ja etsiä keinoja, joilla perhe-elämän voisi entistä paremmin sovittaa yhteen työelämän kanssa.

– Työajat ja työskentelymuodot kehittyvät jatkuvasti. Helsingin kaupungilla olisi loistava tilaisuus olla edelläkävijänä työssäkäyvien vanhempien tukemisessa ja luoda palveluita, jotka palvelevat entistä paremmin pienten lasten vanhempia kiireisinä ruuhkavuosina. Uudenlaiset palvelut sekä lapsiperheisiin kohdistuvat verovähennykset lisäisivät kaupungin vetovoimaa ja houkuttelisivat asukkaiksi nimenomaan työelämässä olevia vanhempia perheineen, kommentoi Helsingin PS-Nuorten hallituksen jäsen Laura Jokela.

SUOMEN UUTISET