Laura Huhtasaaren mielestä opettajille täytyy palauttaa auktoriteettia ja työkaluja ylläpitää työrauhaa kouluissa. – Myös ryhmäkokojen tulisi olla pieniä, jolloin opettajalla on enemmän aikaa jokaiselle yksittäiselle oppilaalle.

Varapuheenjohtajan kyselytunnilla Laura Huhtasaarelta kysyttiin myös koulumaailman haasteista, puolustusvoimien säästöistä sekä sähkön siirtohinnoittelusta.

Kyselytunti. 46 min, Youtube.

Olet ammatiltasi opettaja, ja olet ehkä työssäsi huomannut koulumaailman muutoksen. Mikä on mielestäsi tällä hetkellä oleellisin suomalaiseen koulujärjestelmään liittyvä ongelma?

– Kyllä se on eriytyminen. Suomen vahvuus on tähän saakka ollut se, että missä tahansa koulussa opetuksen laatu on ollut tasa-arvoista, eivätkä oppimiserot ole olleet kovin isoja. Nyt kuitenkin koulut alkavat eriytymään ja työrauhaongelmat ovat nousseet esille tietyillä alueilla, missä on ollut haasteita. Jos opettajalla menee paljon aikaa työrauhan ylläpitämiseen, niin silloin substanssiopettaminen jää vähemmälle.

Huhtasaari on eriytymisestä huolissaan.

– Se tietenkin tulee näkymään myös oppimistuloksissa. Tämä kaikki liittyy maahanmuuttoon. Meidän täytyy palauttaa opettajille auktoriteettia ja työkaluja pitää työrauhaa yllä. Myös ryhmäkokojen tulisi olla pieniä, jolloin opettajalla on enemmän aikaa jokaiselle yksittäiselle oppilaalle.

– Silloin kun luokassa on työrauha, siellä voidaan keskittyä ydinasiaan eli oppimiseen ja opettamiseen. Opettajalla tulee olla auktoriteettia myös sen vuoksi, että hän voi puuttua koulukiusaamistilanteisiin. Täytyy muistaa, että yksittäisellä oppilaalla on tällaisissa tilanteissa koko elämä pelissä.

”Perussuomalaiset ajaa kohtuuhintaista asumista”

Huhtasaari ei kannata puolustukseen kohdistuvia säästötoimia.

Sininen ministeri ehdotti, että naisten asepalvelus voitaisiin jäädyttää säästösyistä. Mitä mieltä olet tästä itse, mikä olisi ratkaisusi säästöihin?

– Aseeton kansa on kelvoton kansa. Ei meidän pidä säästää puolustuksesta, ei naisten eikä miesten. On hienoa, että miehillä on asevelvollisuus ja naiset halutessaan pääsevät asepalvelukseen, siis ne, jotka kokevat että heillä on siihen kykyä ja halua. Tämä on oikein hyvä järjestelmä ja pidetään tästä kiinni.

Entä mihin toimenpiteisiin perussuomalaiset ryhtyisivät sähkönsiirtohintojen hillitsemiseksi?

– Tämä on ollut esillä jo vaihtoehtobudjetissamme. Nykyinenhän on tämä seitsemän prosentin sähkönsiirron tuottokatto, niin perussuomalaiset haluaisivat laskea sen neljään ja puoleen prosenttiin.

– Perussuomalaiset pitävät muutenkin esillä asumisen halpuuttamista. Siihen kuuluvat myös lämmityksen kustannukset, kiinteistöveron kohtuullistaminen ja tietysti tonttikeinottelun ehkäiseminen, mihin voidaan vaikuttaa valtuustoissa kaavoituspäätöksillä. Meillä ei voi olla sellaista tilannetta, jossa henkilön kaikki rahat menevät asumiseen. Perussuomalaiset siis ajaa kohtuuhintaista asumista – ja sähkönsiirto liittyy siihen.

SUOMEN UUTISET