Eduskunnan perustuslakivaliokunta linjasi oikeusasiamiehen kertomusta käsittelevässä mietinnössään, että koulut voivat jatkossakin järjestää juhlia kirkossa.

Tilanne koulujen juhlien järjestämisestä kirkossa ajautui solmuun apulaisoikeusasiamiehen vuonna 2019 tekemän päätöksen ja siitä seuranneen epäselvän tulkinnallisen tilanteen seurauksena. Epäselvyyttä aiheutti julkisuudessakin käyty keskustelu voidaanko juhlien järjestäminen kirkossa lukea itsessään uskonnon harjoittamiseksi.

”Hyvä, että asiaan saatiin selvyys”

Perussuomalaisten kansanedustaja ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsen Olli Immonen on tyytyväinen siihen, että epäselvä tilanne saatiin viimein oikaistua.

– Hyvä, että asiaan saatiin selvyys perustuslakivaliokunnan linjaamana. Epäselvä tilanne on aiheuttanut huolta kouluissa, erityisesti sellaisilla paikkakunnilla, joissa on pulaa riittävän suurista juhlatiloista.

– Perustuslakivaliokunta toteaa tuoreessa mietinnössään, että juhlan järjestäminen kirkossa ei sellaisenaan tee tilaisuudesta uskonnollista eikä sen sisällöstä uskonnon harjoittamista. Valiokunnan mielestä kirkkotilan tai muun uskonnollisen tilan käyttöä juhlaa järjestettäessä ei voida pitää lähtökohtaisesti perustuslainvastaisena, Immonen avaa.

Kansallisen kulttuurin vaalimista

Mietinnössä tuodaan esiin, että kirkkotilan tai minkä tahansa selvästi uskonnollisen tilan käyttöön juhlan pitopaikkana liittyy uskonnonvapauden, yhdenvertaisuuden ja julkisen vallan neutraalisuuden kannalta jännitteitä. Lisäksi valiokunta toteaa, että käytettäessä kirkkotilaa tai muuta uskonnollista tilaa koulun juhlien järjestämiseen on kokonaisuutena varmistuttava siitä, että oppilaiden uskonnon ja omantunnon vapaus tulee yhdenvertaisesti turvatuksi.

– Samalla, kun huolehdimme kansalaisten yhdenvertaisuudesta, meidän on tärkeää vaalia suomalaisia perinteitä ja kansallista kulttuuria. Suomalaiskansallisia traditioita ei saa murentaa yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen perusteettomasti vetoamalla, Immonen toteaa.

SUOMEN UUTISET