Kansanedustaja Olli Immonen (ps.) pitää eduskunnassa tänään käsiteltävää jätelain muutosesitystä ongelmallisena.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa muutettavaksi muun muassa siten, että vastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden ja koulutustoiminnan yhdyskuntajätteiden hoitamisesta poistuu kunnilta. Jätehuollon järjestämisestä vastaisi jatkossa jätteen haltija.

Perussuomalaiset ovat jättäneen ympäristövaliokunnassa asiaan vastalauseen.

– Siinä missä meidän olisi tässä asiassa perusteltua tavoitteiden saavuttamiseksi ottaa mallia naapurimaastamme, hallitus aikoo nyt hajauttaa jätehuollon vastuunjakoa entisestään ja avata jätehuollon markkinoiden hoidettavaksi, Immonen moittii.

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä huomauttaa vastalauseessaan, että toimiva jätehuolto on keskeinen osa yhteiskunnan perusinfraa ja välttämättömyyspalvelu, jota ei voi jättää yksin markkinoiden hoidettavaksi.

”Kilpailusäännösten tarkoitus ei ole antaa yksityisille yrityksille suojaa julkisen toimijan kilpailua vastaan, vaan puuttua sellaiseen julkisen toimijan toimintaan, joka vääristää kilpailun edellytyksiä.”

Heidän mukaansa kilpailusäännösten tarkoitus ei ole antaa yksityisille yrityksille suojaa julkisen toimijan kilpailua vastaan, vaan puuttua sellaiseen julkisen toimijan toimintaan, joka vääristää kilpailun edellytyksiä tai sen syntymistä markkinoilla. Kilpailu- ja kuluttajaviraston raportin mukaan kuntien jätelaitokset eivät vääristä markkinoita, eikä näyttöä kilpailulainsäädännön rikkomisesta tai kilpailuneutraliteetin kärsimisestä ole olemassa.

Liian tiukka ulosmyyntiraja vaarantaa perussuomalaisten mukaan sekä kiertotaloutta toteuttavan yhteistyön julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden välillä, että heikentää suomalaisten toimijoiden toimintamahdollisuuksia EU:n sisämarkkinoilla.

– Tiukka ulosmyyntiraja myös edistää jätehuollon keskittymistä suurille toimijoille, koska pienillä toimijoilla ei ole mahdollisuuksia tehdä tarvittavia investointeja oman jätteenkäsittelykapasiteetin luomiseksi.