Perussuomalaisten ympäristövaliokunnan jäsenet, kansanedustajat Olli Immonen sekä Rami Lehto ovat huolissaan uuden jätelain synnyttämästä turhasta byrokratiasta ja muista ongelmista.

– Tuntuu siltä kuin istuva hallitus pyrkisi seurauksista piittaamatta ajamaan kaikki peruspalvelut ja perustoiminnot markkinavoimien hoidettavaksi. Emme tietenkään pidä kategorisesti vapaita markkinoita pahana asiana. Tietyillä yhteiskunnan osa-alueilla se ei kuitenkaan toimi parhaalla mahdollisella tavalla kansamme kokonaisetua palvellen, toteavat kansanedustajat Immonen ja Lehto.

– Laaja markkinaehtoisuus soveltuu huonosti esimerkiksi jätehuoltoon, jonka ydintehtävä on terveyden- ja ympäristönsuojelu, jonka tulee huoltovarmuuden näkökulmasta toteutua myös kriisiaikana, sanoo Immonen.

Kustannukset nousevat

Perussuomalaiset pitävät todennäköisenä, että jätelain muutokset tulevat nostamaan jätehuollon kustannuksia ja heikentämään julkisen jätehuollon toimivuutta.

– Jätehuolto on osa yhteiskunnan perusinfraa ja täten välttämättömyyspalvelu, jota ei voi jättää vain markkinoiden hoidettavaksi, toteaa Lehto.

Palveluiden saatavuus hidastuu

Samoihin ongelmiin on kiinnittänyt huomiota myös Kuntaliitto tuoreessa lausunnossaan ympäristöministeriölle. Erityisen huolissaan se on jätelakiin sisältyvän menettelyn byrokraattisuudesta. Kuntaliiton mukaan uusi laki tulee lisäämään yrittäjien ja kuntien velvoitteita.

Laki myös hidastaa merkittävästi jätehuoltopalveluiden saatavuutta. Kuntaliitto näkee, että markkinaehtoisesti toimivassa jätehuollossa on puutetta palveluntarjonnasta.

– Tämä on jälleen eräs kulminaatiopiste sille, että hallituksen lainvalmistelu ei sisällä tarvittavia vaikutusarviointeja sen enempää toimivan kilpailun toteutumisen kuin kustannusvaikutustenkaan osalta, toteavat Immonen ja Lehto.

SUOMEN UUTISET