Eduskunnassa käytiin eilen keskustelua hallituksen suunnitelmista uudistaa ampuma-aselainsäädäntöä. Salikäsittelyssä ei ollut vielä kaikkein ongelmallisin hallituksen esitys ampuma-asedirektiivin täytäntöönpanosta, josta hallitus tulee antamaan esityksen myöhemmin syksyllä.

Keskustelun aikana perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen avasi yleisesti perussuomalaisten linjauksia ampuma-aseharrastukseen liittyen. Immonen pitää huolestuttavana, että hallitus pyrkii uudistuksilla selvästi hankaloittamaan suomalaisten aseharrastusta.

Lailliset aseet eivät ole ongelma

Perussuomalaiset on nähnyt hallituksen ampuma-aselain uudistamissuunnitelmissa useita puutteita, joiden muuttamista se on peräänkuuluttanut.

– Ensinnäkään laillisesti hallussa pidetyt ampuma-aseet eivät ole perussuomalaisten mielestä yleistä järjestystä ja turvallisuutta uhkaavia ongelmia. Perussuomalaiset eivät kannata mitään sellaisia lakimuutoksia, joilla hankaloitetaan urheiluampujien, reserviläisten, asekeräilijöiden, metsästäjien ja ase-alan elinkeinonharjoittajien elämää, Immonen toi esiin salikeskustelun aikana.

Huomio kiinnitettävä terrorismin syihin

Immosen mukaan hallituksen harjoittamasta aseharrastajien toiminnan hankaloittamisesta on tullut ase-alan toimijoilta erittäin paljon kriittistä palautetta kansanedustajille.

– Perussuomalaiset haluavat korostaa, ettei terrorismia torjuta laillisten aseiden omistajien asemaa heikentämällä. Hallituksen uudistukset kohdistuvat laillisten aseiden omistajiin, eivät terrorismin ja rikollisuuden todellisiin syihin, Immonen totesi eduskunnassa.

PS ei hyväksy ylimääräisiä tiukennuksia

Hallituksen esitykseen ampuma-asedirektiivin täytäntöönpanosta liittyen Immonen korosti perussuomalaisten pitävän tärkeänä, että EU:n direktiiviä sovellettaessa direktiiviä tulkitaan pienimmän haitan periaatteella.

– Emme aio hyväksyä mitään sellaisia kansallisia tiukennuksia, jotka eivät suoraan seuraa EU-direktiivistä. Perussuomalaiset eivät tule hyväksymään hallituksen suunnitelmia esimerkiksi siitä, että uusia säädöksiä sovellettaisiin taannehtivasti aselupiin, jotka on myönnetty 12.7.2017 jälkeen. Niitä tulee soveltaa vasta uusien lakien voimaan astumisen jälkeen myönnettyihin lupiin.

Direktiivi ei edellytä hallituksen suunnitelmia

Puheessaan Immonen piti huolestuttavana myös sitä, että EU-direktiivin myötä itselataavan kiväärin ja yli 10 patruunaa vetävän lippaan yhdistelmä siirtyy ”luvanvaraisten aseiden” kategoriasta ”kiellettyihin aseisiin”.

– Käytännössä tämä tarkoittaa suurempien lippaiden kieltämistä. Direktiivi kuitenkin mahdollistaa lupien myöntämisen tällaisiin yhdistelmiin urheiluammuntaperusteella sekä yksittäistapauksissa maanpuolustukseen liittyvistä syistä, Immonen sanoi.

– Lisäksi perussuomalaiset pitävät tarpeettomana hallituksen suunnitelmia, joiden mukaan ”kielletyt” aseen ja lippaan yhdistelmät siirrettäisiin ”erityisen vaarallisten ampuma-aseiden” kategoriaan. Direktiivi ei tällaista edellytä, eikä ole perusteltua rinnastaa lipasta esimerkiksi tykkeihin, kranaatinheittimiin ja sarjatuliaseisiin.

Lisää byrokratiaa ja kustannuksia

Hallitus uhkaa uudistuksilla lisätä byrokratiaa ja kustannuksia muun muassa siten, että luvat ”erityisen vaarallisiin ampuma-aseisiin” myöntäisi jatkossa Poliisihallitus eikä poliisilaitos.

– Ampuma-asedirektiivin täytäntöönpanoon liittyy paljon erilaisia merkittäviä ongelmia, ja perussuomalaiset tulevat myös jatkossa ottamaan asiaan kantaa aseharrastajien etuja ajaen, Immonen toteaa.

SUOMEN UUTISET