Perussuomalaisten kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Vilhelm Junnila jätti eduskunnan allekirjoitettavaksi kaksi lakialoitetta.

Vilhelm Junnila ehdottaa muutettavaksi ajoneuvoverolakia niin, että veron maksuerien maksimimäärää voisi nostaa kahteentoista ja luopua eräkohtaisesta maksutapalisästä.

– Pienituloisten taloudenhallinta helpottuisi, jos ajoneuvovero olisi mahdollista maksaa pienemmissä erissä. Maksuerien rajoittamista neljään ei voida nykypäivänä pitää perusteltuna, koska maksut käsitellään pääsääntöisesti automaattisesti. Siksi liikenne- ja viestintäministeriön vaatima kolmen euron maksutapalisä on myös perusteeton, Junnila toteaa.

Metsästysmahdollisuuksiin tasapuolisuutta

Lisäksi hän ehdottaa muutettavaksi metsästyslakia niin, että valkohäntäpeuran metsästykseen voisi saada pyyntilupia ilman nykylain vaatimaa 500 hehtaarin yhtenäistä maapinta-alaa.

– Lakimuutoksella parannettaisiin metsästysmahdollisuuksien tasapuolista jakaantumista maanomistajien ja metsästysyhdistysten välillä. Muutoksella mahdollistetaan myös valkohäntäpeurojen metsästyksen kohdistaminen sellaisille alueille, joissa liikenneturvallisuus on vaarantunut tai joissa valkohäntäpeurojen aiheuttamat maa- ja metsätalousvahingot ovat suuria, Junnila kertoo.

Lakimuutoksella ei tavoitella metsästysyhdistyksille myönnettyjen lupien vähentämistä, vaan lupien lisäämistä suuremmalle metsästäjäjoukolle. Valkohäntäpeuran metsästämiseen edellytettäisiin edelleen metsästyslain mukaista pyyntilupaa.

Junnila aikoo viedä aloitteet eteenpäin helmikuussa.

SUOMEN UUTISET