Perussuomalaisten kansanedustaja Vilhelm Junnila on huolissaan kehityksestä, jossa B-luokan ajokorttikoulutuksessa liukkaan kelin harjoittelu suoritetaan useammin simulaattorilla kuin oikean auton ratissa suljetulla ajoradalla. Vuonna 2018 voimaan tullut laki mahdollistaa riskienhallintakoulutuksen ajotuntien suorittamisen simulaattorilla oikean ajorataharjoittelun sijaan.


– Uudistuksen jälkeen ajoharjoitteluratojen käyttö liukkaalla kelillä ajamisen harjoitteluun on vähentynyt huomattavasti, jopa puolella verrattuna aikaan ennen uudistusta. Monet asiantuntijat pitävätkin pelkkää simulaattoriharjoitusta puutteellisena ja tehottomana ja arvioivat oikealla autolla harjoittelun vähenemisen heikentävän liikenneturvallisuutta, toteaa kansanedustaja Vilhelm Junnila.

Simulaattori ei korvaa oikeaa kokemusta

Lakialoitteessa ei tyrmätä simulaattoriharjoittelua, jolla tulee olemaan paikkansa jatkossakin. Varsinkin pimeällä ajamista on käytännössä mahdotonta harjoitella kesäisin ja simulaation helppous mahdollistaa helposti useiden toistojen suorittamisen harjoittelussa. Opetusta on myös helpompi antaa oppilaan tarpeiden mukaan yksilöllisesti.

– Liukkaan kelin harjoittelussa simulaattorilla ei kuitenkaan saada useilla toistoillakaan mitenkään samaa kokemusta, tunnetta ja vaikutusta kuin oikealla autolla oikeassa liukkaassa tilanteessa ajamalla, muistuttaa Junnila.

Liukkaan kelin kokemus turvallisesti ajoradalla

Junnilan aiemmin jättämään kirjalliseen kysymykseen samasta aiheesta liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) vastasi maaliskuussa, että hallituksella on vireillä lakihanke ajokorttilain päivittämiseksi erityisesti nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden parantamiseksi, joka käynnistetään ministeriössä välittömästi.

– Lakialoitteessani ehdotettava muutos ajokorttilakiin tukee ministeriön tavoitetta liikenneturvallisuuden parantamiseksi, varsinkin juuri ajokortin saaneiden nuorten osalta. Ajotaito kehittyy kokemuksen myötä, mutta on ehdottomasti turvallisempaa saada ensimmäinen aito kokemus tienpinnan liukkauteen turvallisesti ajoradalla kuin oikeassa liikenteessä, evästää Junnila.

Allekirjoituksia lakialoitteeseen kerätään eduskunnan syyskaudelle saakka.

Suomen Uutiset