Perussuomalaisten Vilhelm Junnilan lakialoite ajoneuvoveron maksamisesta useammassa kuin neljässä erässä sekä maksutapalisän poisto sai eduskunnan lähetekeskustelussa kannatusta niin opposition kuin hallituksenkin kansanedustajilta.

Viime viikon perjantaina kesken jäänyttä lähetekeskustelua jatkettiin tällä viikolla. Vihelm Junnilan lakialoitteessa ehdotetaan, että verovelvollinen voi niin halutessaan maksaa vuosittaisen ajoneuvoveron korkeintaan kahdessatoista erässä nykylain mahdollistaman korkeintaan neljän erän sijaan. Lisäksi maksueriin lisättävä maksutapalisä ehdotetaan poistettavaksi.

Maksutapalisä kohtuuton lisämaksu

Aloite helpottaisi monen autoilijan taloudenhallintaa. Maksutapalisä on vanhentunut, koska verotus hoidetaan nykyään pääsääntöisesti sähköisenä ja pitkälle automatisoituna.

– Kun tämä aikoinaan säädettiin, niin silloin maksujen kirjaus tehtiin manuaalisesti. Siksi maksutapalisä maksettua erää kohti on nykyään perusteeton lisämaksu autoilijoille, muistutti Junnila.

Tarpeetonta haittaa kotitalouksille

Ajoneuvoveroa on viime vuosina kohotettu esimerkiksi ympäristösyihin vedoten. Siksi veron maksuerä ajoneuvosta riippuen voi muodostua kohtuuttoman suureksi, vaikka vero olisikin pilkottu nykylain mahdollistamaan neljään osaan. Ajoneuvovero voi olla jopa tuhat euroa.

– Tästä aiheutuu tarpeetonta haittaa varsinkin, jos kotitalouden taloudellinen tilanne on tilapäisesti heikentynyt. Ajoneuvoveron eräpäivän laiminlyönti taas johtaa ajoneuvon käyttökieltoon, Junnila jatkaa.

Lähetekeskustelussa perjantaina ja keskiviikkona aloite sai kannatusta perussuomalaisten lisäksi niin kokoomuksen, vihreiden, keskustan ja sosiaalidemokraattienkin kansanedustajilta. Lakialoite siirtyy valtiovarainvaliokunnan käsiteltäväksi.

SUOMEN UUTISET