Yhä useampi nuori ja nuori aikuinen kärsii erilaisista mielenterveyden ongelmista. Monilla paikkakunnilla mielenterveyspalveluihin pääsy on hidasta, ja Kelan kustantamaan psykoterapiaan pääsy on vaikeaa ja aikaa vievää. – Apua olisi saatava nopeasti, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Juuso.

Nuoret ovat tottuneet ja osaavat hakea apua verkossa, mutta myös verkkopalveluissa on haasteita ja viivettä palvelujen saatavuudessa. Kaisa Juusoa huolestuttaa erityisesti se, että palveluihin ei aina pääse ja jonotusajat niihin ovat pitkiä.

– Matalan kynnyksen chattipalveluja ylläpitävä, usean toimijan yhteenliittymä Sekasin Kollektiivin yhteinen visio on, ettei kukaan nuori jää pahan olonsa kanssa yksin. Sekasin Kollektiivi kuvailee toimintaansa näin: ”Sekasin Kollektiivin koordinaatiosta vastaa MIELI Suomen Mielenterveys ry, Suomen Punainen Risti, Setlementtiliitto sekä SOS-Lapsikylä. Tuemme nuoria verkossa eri tavoin, kehitämme jatkuvasti olemassa olevia tukimuotoja ja kokeilemme uusia. Kohtaamme nuoria Sekasin -chatissa, ryhmä -chatissa ja Discord -yhteisössä. Toiminnassa on mukana sosiaali-, terveys- ja nuorisoalan ammattilaisten lisäksi suuri joukko vapaaehtoistoimijoita.”

– Sekasin Kollektiivin tyyppinen yhteenliittymä on esimerkki toimijasta, joka kehittää ja ylläpitää palvelujen matalan kynnyksen saatavuutta etäpalveluna verkossa. Jatkuvasti voidaan todeta, että mielenterveyspalvelujen matalan kynnyksen saatavuuteen ja niiden kysyntään vastaaminen, nykyisen tasoisten etäpalvelujen ylläpitäminen ja toiminnan lisääminen ja laajentaminen vaatisi lisärahoitusta sekä lisää ammattilaisia ja koulutettuja vapaaehtoisia, Juuso kertoo.

Juuso jätti aiheesta kirjallisen kysymyksen, jossa hän toivoo palvelujen saatavuuden parantamista ja palvelujen rahoituksen varmistamista.

SUOMEN UUTISET