Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpää jätti kirjallisen kysymyksen mielenterveysongelmien kanssa painivien suomalaisten oikeudesta terveyteen ja turvallisuuteen. Taustalla on se, että Suomen poliisi muutti tulkintaansa mielenterveyslaista ja tämän myötä virka-avun antamisen ehdoista. Tämä on aiheuttanut huolta muun muassa lääkäreiden keskuudessa.

MTV uutisoi (19.1.) siitä, että Suomen poliisi muutti tulkintaansa 30 vuotta vanhasta mielenterveyslaista. Poliisihallitus on joulukuussa antanut poliisilaitoksille ohjaavan kirjeen, jossa selvennetään, millaisissa tilanteissa virka-apua terveydenhuollolle annetaan, kun kyseessä on tahdonvastainen hoito. Uuden tulkinnan mukaan poliisi ei enää anna virka-apua esimerkiksi silloin, kun ihminen halutaan arvioitavaksi tahdonvastaiseen hoitoon. Poliisihallituksesta muutosta perusteltiin valtakunnassa vaihtelevien tulkintojen yhtenäistämisellä.

Terveydenhuollossa tyrmistyttiin uudesta linjauksesta. MTV:n haastatteleman ylilääkärin mukaan nyt ollaan pattitilanteessa. Aiemmin virka-apua annettiin mielenterveyden häiriön epäilyssä, ja nyt vaaditaan jo tehty lähete tahdonvastaiseen hoitoon. Se taas ei ole mahdollista ennen potilaan arviointia. Arviota ei kuitenkaan voi tehdä näkemättä potilasta. Lähete tahdonvastaiseen hoitoon jää siis näissä tilanteissa tekemättä.

Jopa ihmishenkien menetykset vaarana

MTV:n uutisessa huomautetaan, että ihmiset, jotka eivät itse ymmärrä tarvetta hoidolle, voivat jäädä ilman hoitoa. Tämä voi haastatellun ylilääkärin arvion mukaan johtaa jopa ihmishenkien menetykseen, joko potilaan oman tai välillisesti muiden.

Virka-apua tarvittaisiin kaikissa niissä tilanteissa, joissa joudutaan toimimaan ihmisen tahdon vastaisesti. Poliisilla on ylilääkärin sanoman mukaan ”pakkokeinojen käytön monopoli” sairaalan ulkopuolella. Lääkäreillä ja ensihoitajilla ei ole mitään mahdollisuuksia saada arvioitaviksi kaikkia mahdollisesti sairaita ihmisiä, jotka hoitoa voisivat tarvita.

Mäenpää vaatii hallitusta vastaamaan

Kansanedustaja Juha Mäenpää kysyykin kirjallisessa kysymyksessään julkisuudessa esitettyjen huolten vuoksi seuraavaa:

– Millä turvataan jatkossa mielenterveysongelmien kanssa painivien suomalaisten oikeus terveyteen ja turvallisuuteen tilanteessa, jossa poliisi on muuttanut tulkintaansa virka-avun antamisesta, ja miten varmistetaan terveydenhoitohenkilökunnan oikeus koskemattomuuteen?

Suomen Uutiset