Ulkomaalaislain väliaikainen muutos murentaa entisestään turvapaikkajärjestelmän uskottavuutta, eikä kannusta kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita noudattamaan paluuvelvoitettaan ja poistumaan maasta, kritisoi perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen.


Eduskunta hyväksyi tiistaina hallituksen esityksen ulkomaalaislain väliaikaisesta muuttamisesta. Muutoksella laajennettiin väliaikaisesti kansainvälistä suojelua hakeneen työnteko-oikeutta.

Työnteon aloittamista rajoittava karenssiaika poistettiin sellaisilta kansainvälistä suojelua hakeneilta, joilla on lain voimaan tullessa kansainvälistä suojelua koskeva asia vireillä joko Maahanmuuttovirastossa tai hallintotuomioistuimessa.

Puhtaasti ideologinen esitys
Myös työnteko-oikeuden kestoa laajennettiin niin, että oikeus työskennellä jatkuu täytäntöönpanokelpoisesta maastapoistamispäätöksestä huolimatta niin kauan kuin ulkomaalaiselle annetaan vastaanottopalveluja.
– Hallituksen esitys on puhtaasti ideologinen. Se sotkee sekä turvapaikkajärjestelmään kuin myös työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät prosessit. Muutos murentaa entisestään turvapaikkajärjestelmän uskottavuutta, eikä kannusta kielteisen päätöksen saaneita turvapaikanhakijoita noudattamaan paluuvelvoitettaan ja poistumaan maasta, kritisoi perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen.
Antaa väärän signaalin
Juvonen kysyi eduskunnan täysistunnossa, että, miten hallitus voi antaa tällaisen signaalin laittomasti maassa oleville ja miksi hallitus haluaa pitää laittomasti maassa oleskelevat Suomessa.
– Se ei ole kenenkään etu, Juvonen totesi.

SUOMEN UUTISET