Paitsi työttömistä, myös työntekijöistä on kannettava huolta, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen.

Juvonen on jättänyt eduskunnassa kaksi kirjallista kysymystä liittyen kilpailukykysopimukseen eli kikyyn, jonka yksi perusajatus on ollut työpaikkojen luominen. Hän haluaa myös saada tietää, onko työntekijöitä kikyn keskellä kuultu tarpeeksi.

– Kikyyn kohdistuva kritiikki on kuitenkin näkynyt työpaikoilla ja muun muassa Jyväskylän Rautpohjassa toimivan Valmetin tehtaan 370 metallityöntekijää ilmoittivat viime viikolla vuorokauden lakosta (Keskisuomalainen 22.9.). Syiksi he ilmoittivat muun muassa muutokset työajoissa ja kiky-sopimuksen aiheuttamat ongelmat.

– Miten hallitus reagoi työpaikoilla esiin nouseviin ongelmiin? Kiky leikkasi työntekijöiden lomarahat ja tämä on heikentänyt työntekijöiden hyvinvointia ja ostovoimaa, Juvonen sanoo.

Onko tuonut uusia työpaikkoja?

Hallitus perusteli kikyä uusien työpaikkojen syntymisellä.

– Kysyn kirjallisella kysymyksellä, että miten 24 tunnin lisätyöaika per vuosi työpaikoilla käytetään ja kuinka paljon kiky on tuonut lisää työpaikkoja ja millaisia vaikutuksia sopimuksella on ollut julkiseen talouskasvuun sekä yksittäiseen työntekijään, Juvonen kertoo.

– Myös kilpailukykysopimuksen neuvotteluoikeuteen liittyvät seikat ovat vaativat vielä näin jälkeenpäin selvitystä.

Sekaannusta neuvottelupöydissä

Kilpailukykysopimuksia neuvoteltaessa järjestäytymättömissä yrityksissä nousi esiin sopimuksen neuvotteluoikeuteen liittyvät asiat.

– Ongelmaksi nousi kysymys, että kuka oli oikeutettu neuvottelemaan henkilöstön puolesta. Työehtosopimukset eli tessit rajaavat neuvotteluoikeuden tarkasti luottamusmiehelle tai luottamushenkilöille. Jos yritykset ovat järjestäytymättömiä, heillä voikin olla valittuna luottamusvaltuutettu, jolla ei ole selkeää oikeutta neuvotella asioista, Juvonen toteaa.

– Miten hallitus ohjeisti eri neuvotteluosapuolia kilpailukykyneuvotteluista? Miten neuvottelut onnistuivat järjestäytymättömillä työpaikoilla, keitä niihin osallistui ja tuliko henkilöstön edustus kuulluksi?

SUOMEN UUTISET