Perussuomalaiset eivät voi hyväksyä, että pikkuhiljaa hallituksen johdolla – ja jopa vasemmiston tuella – Suomesta ollaan poistamassa työvoiman tarveharkinta. Muun kuin EU- ja ETA-maiden kansalaiset kuuluvat tämän tarveharkinnan piiriin, jossa arvioidaan, onko henkilölle tarpeellista antaa työlupa Suomeen.

Lisäisi tulonsiirtoja veronmaksajilta siirtolaisille

Perussuomalaiset näkee, että tarveharkinnan poisto tulisi aiheuttamaan pysyvän kanavan laittomalle siirtolaisuudelle, sillä myös kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneisiin sovellettaisiin tätä käytäntöä.

– Laittomasti maahan jääviä tulee olemaan tuhansia, ja näiden henkilöiden siirtäminen halpatyömarkkinoille johtaisi valtaviin tulonsiirtoihin veronmaksajilta siirtolaisten kustannuksiin. Vaikka yksi henkilö olisi matalapalkkaisessa työssä, taloudellinen huoltosuhde kuitenkin usein heikkenee, jos perhe on mukana Suomessa.

– Lisäksi tarveharkinnan poistaminen johtaisi kahden kerroksen työmarkkinoihin, joista toista ei koskisi normaali palkanmuodostus. Vaikka tämä lieneekin suurpääoman edunvalvojien unelma, vaadimme, että asiasta käydään laajempaa ja perinpohjaista keskustelua, perussuomalaisten eduskuntaryhmä painottaa.

Tarveharkinnan poistamiselle ei perusteita

Tarveharkinnan poiston tärkeyttä perustellaan vuodesta toiseen työvoimapulalla. Tämä perustelu ei ole kestävä, sillä pätevä työntekijä saa kyllä Suomeen työluvan, mikäli alalla on työvoimasta pulaa ja paperit ovat kunnossa.

Asiantuntijoiden ja muun muassa todellista taloudellista lisäarvoa tuovien yrittäjien lupaprosesseja tulee edelleen sujuvoittaa.

– Harhautus siitä, että tarvitsemme valtavasti työvoimaa ETA-alueen ulkopuolelta, on loukkaava suomalaista duunaria kohtaan. Vastaus työmarkkinoiden murrokseen ei voi olla halpatyövoiman kuskaaminen maahan, vaan suomalaisten koulutus.

Perussuomalaiset haluaa myös muistuttaa, että Suomessa on jo nyt valtava määrä työttömiä maahanmuuttajia, joilla on oleskelulupa. Heidän työllisyystilanteensa ei ole parantunut, vaikka työvoimapulalla on uhkailtu vuosikymmenet.

Paperittomien halpatyömarkkinat turvallisuusriski

Perussuomalaiset vastustaa jyrkästi kehitystä, jossa Suomesta tehdään maailman sosiaalitoimisto turvallisuuden kustannuksella.

– Kuten on käynyt ilmi, viranomaisilla ei useinkaan ole mitään tietoa siitä, mistä turvapaikanhakijat tulevat, mitä he ovat tehneet, ja mitä he aikovat tehdä. On selvää, että tällaisten henkilöiden jääminen Suomeen työn kautta on turvallisuusriski, perussuomalaiset toteavat.

– Voidaan myös kyseenalaistaa se, minkälaisia työpaikkoja heille annettaisiin, jos se olisi vain keino jäädä Suomeen. Kuinka moni tekaisisi suhteillaan työsopimuksen? Kuka näitä tarkastaisi?

SUOMEN UUTISET