Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen vaatii hallitukselta selvitystä siitä, kuinka paljon sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja annetaan ns. paperittomille eli laittomasti maassa oleville ulkomaalaisille.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ”avoin piikki ” paperittomille henkilöille tulee selvittää, Juvonen sanoo.

Ei kasvualustaa rikollisuudelle

Turun terrori-iskun päätekijäksi on varmistunut marokkolainen mies, jonka kerrotaan saaneen kielteisen päätöksen turvapaikkahakemukseensa.

– Mikäli henkilö ei saa lupaa maassa oleskeluun eikä suostu vapaaehtoisesti palautettavaksi, hän saattaa kadota vastaanottokeskuksesta ja jäädä laittomasti Suomeen. Me emme tiedä todellisia lukuja kadonneista henkilöistä.

– Suomen turvallisuustilannetta on nyt niin järkkynyt, että on aika selvittää kaikki mahdolliset asiat, jotka liittyvät myös laittomasti maassa oleskeleviin henkilöihin. Mitään kasvualustaa muun muassa rikollisuudelle tai viharikoksille ei tule Suomessa sallia, Juvonen painottaa.

Jopa sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg totesi MTV:n haastattelussa (16.5.2016), että Suomeen jäävät paperittomat etsivät rikollisia teitä toimia.

Rekisteri palveluiden käyttäjistä puuttuu

Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt kuntiin ohjeistukset laittomasti maassa olevien oikeuksista sosiaali- ja terveyspalveluihin. Lista on kattava ja perustuu mm. terveydenhuoltolakiin. Ilman kotikuntaa maassa oleskelevilla on oikeus terveydenhuoltolain 50 §:n mukaiseen kiireelliseen hoitoon.

– Laittomasti maassa olevalla on oikeus palveluihin, mutta mitään ns. rekisteriä ei palveluiden käyttäjistä ole. Sosiaali- ja terveysvaliokunta linjasi erillisellä lausumalla ns. Tartuntatautilakia käsitellessään, että vuoden 2018 aikana selvitetään ulkomaalaisten palvelujen saaneiden kattava rekisteröinti. Tähän kuuluvat juuri paperittomat ja laittomasti maassa oleskelevat, Juvonen kertoo.

Viranomaisilla oltava tieto paperittomista

Valiokunta linjasi myös, että hoidon kustannuksia selvitetään. Lain mukaan kustannukset kuuluvat potilaalle, mutta maksaja on kuitenkin tyypillisesti Suomen valtio.

– Oikeusministeri Antti Häkkänen on esittänyt oikeusturvaselvitystä liittyen turvapaikanhakijoihin. Selvityksessä olisi nyt ehdottomasti otettava kantaa myös paperittomien ja laittomasti maassa oleskelevien sosiaali- ja terveyspalveluihin ja heidän rekisteröintiin. Viranomaisten tulee saada tieto paperittomista ja maassa laittomasti oleskelevista henkilöistä. Se on koko Suomen etu, Juvonen sanoo.

SUOMEN UUTISET

Tagit