Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen on erittäin tyytyväinen siihen, että opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen aikoo palauttaa pääsykokeet toisen asteen ammattikoulutukseen.

Pääsykokeet palautetaan lähihoitajakoulutukseen, turvallisuusalalle ja muille turvallisuuteen vaikuttaville aloille (MTV 11.12.).

Pääsykokeiden poistaminen oli virhe

Juvonen vaati pääsykokeiden palauttamista takaisin hoitoalalle viimeksi lokakuussa 2018, mutta teki jo vuosina 2014 ja 2016 aiheeseen liittyvät kirjalliset kysymykset silloiselle opetusministerille.

– Pääsykokeiden poistaminen oli suuri virhe, palauttaminen takaisin taasen on ainoa oikea ratkaisu. Uuden asetuksen on arvioitu astuvan voimaan jo tammikuussa 2019, mikä tarkoittaa, että ministeriössä ovat olleet nopean toiminnan joukot asialla. Tämä on hyvä asia ja kertoo, että tärkeissä asioissa voidaan niin halutessa toimia myös nopeasti, Juvonen kiittää.

– Tämä esitetty muutos palauttaa valintakokeet aloille, joihin meillä ei ole varaa laskea soveltumattomia opiskelijoita. Hoitoala on yksi niistä. Kaikista ei ole hoitoalalle, eikä se voi toimia viimeisenä mahdollisuutena silloin, kun muuta vaihtoehtoa ei ole.

Opiskeluoikeus voidaan päättää

Juvonen myöntää, että opiskelijan soveltumattomuus alalle voi tulla esiin toki myös muussa kuin pääsykoetilanteessa.

– Näihin tilanteisiin tulee myös reagoida ja meillä on siihen mahdollisuuksia. Meillä on olemassa ns. SORA-lainsäädäntö, jonka turvin alalle soveltumattoman, esimerkiksi päihdeongelmaisen, opiskeluoikeus voidaan päättää. Lakia käytetään kuitenkin hyvin harvoin. Kynnys sen toimeenpanoon voi olla oppilaitoksissa korkea.

– Tein eduskunnassa ministerille jo vuonna 2014 ja 2016 kirjalliset kysymykset, joissa kritisoin vahvasti silloisen hallituksen tekemää päätöstä hoitoalan koulutuksen pääsykokeiden poistamisesta, mutta myös SORA-lainsäädännön eli opintojen keskeyttämisen mahdollistavan lainsäädännön soveltamiseen liittyvistä epäselvyyksistä. Toimiessani opiskelijoiden ohjaajana hoitoalalla asia oli siis tuttu käytännön kautta. Toivottavasti ministeriössä kiinnitetään huomiota myös soralainsäädäntöön ja sen mahdollisiin haasteisiin, Juvonen toivoo.

Vaikuttaa suoraan potilasturvallisuuteen

Kun opiskelija tuntee alan omakseen, se kasvattaa innostusta ja lisää näin myös opiskelumotivaatiota.

– Toisaalta jos ala ei ole oikea tai houkuttele, se vaikuttaa suoraan muun muassa potilasturvallisuuteen. Potilasturvallisuuden heikkeneminen ja hoitovahinkojen ja virheiden lisääntyminen taasen on jo ajatuksena kestämätön. Niiden ennaltaehkäisyssä on vielä tämän uuden asetusmuutoksen jälkeenkin edelleen toki tehtävää, Juvonen sanoo.

– Sosiaali- ja terveysministeriössä tulisikin ryhtyä nyt myös kiireesti laatimaan rekisteriä hoitovirheistä ja niiden kustannuksista, jotta tietäisimme, missä näiden kustannuksiltaan mittavien asioiden kanssa oikein mennään.

Potilasvahinkojen tunnusluvut piilotettu

Potilasvahinkojen tunnusluvut eli tapahtuneet ja ennustetut vahingot poistettiin budjettikirjasta muutama vuosi sitten.

– Emme siis lainkaan tiedä niiden tarkkaa määrää. Ne on kuin piilotettu. Meidän tulisi päinvastoin toimia avoimesti, jotta myös potilas voisi tietää, millaisia potilasvahinkoja omalla alueella tapahtuu, millaisia inhimillisiä vaikutuksia niillä on ihmisille ja mitkä ovat niiden kustannukset yhteiskunnalle.

– Olen tehnyt taannoin toimenpidealoitteen potilasvahinkoihin liittyvien tunnuslukujen palauttamiseksi takaisin budjettikirjaan. Se ei ole kylläkään edennyt. Vaikea ymmärtää miksi, Juvonen ihmettelee.

SUOMEN UUTISET