Perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Garedew on tänään jättänyt toimenpidealoitteen, jossa ehdotetaan maahanmuuttajille tarjottavien tulkkauspalveluiden kokonaiskustannusten kartoittamista sekä niiden vähentämistä kehitysyhteistyörahoista.

Suomen valtio kustantaa turvapaikanhakijoiden, kansainvälistä suojelua saavien ja kiintiöpakolaisten tulkkauskustannukset muun muassa heidän asioidessaan viranomaisten kanssa. Oikeus ilmaisen tulkin käyttämiseen saattaa jatkua jopa muutaman vuoden ajan.

– Tulkkauskulujen kokonaismäärä on jo aiemmin ollut epäselvä niiden jakautuessa kunnan eri toimialoille. Vuoden 2023 alusta osa palveluista vielä siirtyi hyvinvointialueille. Nyt olisi oleellista saada viimein tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon rahaa on käytetty ja mihin tarkoituksiin rahat ovat menneet, Kaisa Garedew toteaa.

Suomi elää nyt säästökuurilla

Nykyhallitus on jo ryhtynyt useisiin tärkeisiin toimenpiteisiin ja lakimuutoksiin, joilla maahanmuutosta aiheutuvia kustannuksia pyritään suitsimaan. Garedew esittää, että tulkkauksen tarpeista johtuvat kulut olisi perusteltua rinnastaa kehitysyhteistyön kuluiksi ja vähentää ne kehitysavun määrärahoista.

– Suomi joutuu nyt elämään säästökuurilla, joka sattuu kipeästi moneen kansalaiseen. On ensisijaista leikata toissijaisista kuluista, ja niitä hallitus onkin karsinut merkittävästi. Myös maahanmuuttajista syntyvät tulkkauskustannukset olisi parempi rinnastaa kehitysavuksi ja kompensoida ne kehitysapumomentilta, Garedew perustelee.

Suomalaisten tarpeet muiden edelle

Garedewin aloitteessa kehitysavun määrärahatasoa ei tämän myötä nostettaisi, vaan momentin sisällä tulisi karsia jostain muusta. Säästyvät miljoonat voitaisiin käyttää suomalaisten hyväksi.

– Tämä hallitus on tehnyt monia oikeita päätöksiä Suomen parhaaksi, kuten historiallisen suuret kehitysapuleikkaukset. Näin valtiovallan kuuluukin toimia: Suomen kansan edustajien on laitettava omien kansalaistensa tarpeet aina muiden edelle, Garedew summaa.

Suomen Uutiset