Mediassa on ruodittu ahkerasti perussuomalaisten ajatuspajan tuoretta tutkimusta maahanmuuton kustannuksista. Tutkija Samuli Salminen käy seikkaperäisesti läpi uutisointia omassa vastineessaan. Suomen Uutiset käy läpi kaksi eniten keskustelua herättänyttä väitettä.

Väite: ”Laskelma maahanmuuton kustannuksista on mieletön”

Ilta-Sanomat uutisoi seuraavasti: ”EVA:n raportin kirjoittajiin kuuluva tutkija Pekka Myrskylä pitää perussuomalaisten tänään julkaisemia laskelmia maahanmuuton kustannuksista osin ”mielettöminä”. ”Mukaan on laskettu esimerkiksi maanpuolustukseen, teiden kunnossapitoon ja ympäristönsuojeluun liittyviä menoja”. Edelleen Ilta-Sanomat kirjoittaa tutkimuksesta: ”Monissa aiemmissa selvityksissä on silti päädytty toisenlaisiin tuloksiin. Esimerkiksi OECD:n laskelmissa Suomi päinvastoin hyötyy maahanmuutosta kokonaisuutena.”

Tutkija Salmisen mukaan tutkimuksessa on mukana puolustusmenot, koska tämä on tutkimuskirjallisuuden mukaista. Juuri tällaista laskentatapaa on käytetty OECD:n ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tutkimuksissa.

– Myrskylälle laskentatapa voi vaikuttaa ”mielettömältä”, sillä Myrskylän oma tutkimus ei perustu akateemiseen tutkimusperinteeseen maahanmuuton vaikutuksista julkiseen talouteen, Salminen huomauttaa.

Myrskylä jatkaa vielä Ilta-Sanomissa: ”Virolaiset, kiinalaiset, nepalilaiset ja monet muutkin ryhmät tekevät enemmän töitä kuin suomalaiset, ei heistä sen kummempia kustannuksia aiheudu valtiolle kuin suomalaisistakaan”.

Tutkija Salminen torppaa tämänkin väitteen:

– Julkiseen talouteen sisältyy valtion lisäksi myös kunnat, kuntayhtymät ja sosiaaliturvarahastot. Myrskylän kommentti on ristiriidassa tutkimukseni tulosten kanssa, mikäli ”kustannuksilla” hän viittaa julkisen talouden nettovaikutuksiin.

Väite: ”Suomi jää plussalle maahanmuutossa”

MTV3 väitti, että ”Aikaisemmin esimerkiksi OECD:n tutkimuksissa Suomen on laskettu jäävän maahanmuutossa hieman plussan puolelle. Asiantuntijan mukaan perussuomalaisten luvuissa otetaan huomioon vain yhden vuoden tiedot, eikä ollenkaan pitkän aikavälin kustannuksia.”

MTV3:n väite on virheellinen. Suomen Perustan tutkimus on nimenomaan pitkän aikavälin tutkimus.

OECD:n tutkimuksen mukaan maahanmuuton kustannusvaikutus on Suomelle negatiivinen. Maahanmuuton julkisen talouden nettovaikutuksen suuruus on OECD:n mukaan -0,08 %:ia Suomen bruttokansantuotteesta.

Myös VATT:n vuonna 2014 julkistaman tutkimuksen mukaan maahanmuuttajien todelliseen pärjäämiseen työmarkkinoilla perustuvat koko elinkaaren kattavat skenaariot ovat julkisen talouden nettovaikutuksiltaan negatiiviset Suomelle.

Maahanmuuton kustannuksia selvittänyt tutkimus on ladattavissa Suomen Perustan sivuilta >