Stora Enso tiedotti eilen sulkevansa Kiteen sahan vuoden loppuun mennessä ja keskittävänsä tuotantoa Varkauteen. Tämän seurauksena päättyy 73 työsuhdetta, joista enintään 20 pyritään hoitamaan eläkejärjestelyin.

Varkauteen uusia työpaikkoja syntyy 20, joihin etusijalla ovat yhtiön mukaan Kiteen sahan työntekijät.

– Sahan sulkeminen näivettää jo ennestään vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevaa paikkakuntaa. Stora Enso on kaupungin suurin yksityinen työnantaja ja vaikuttaa satojen ihmisten toimeentuloon. Pohjois-Karjalassa on koko Suomen maakuntien korkein työttömyysaste ja kymmenien työpaikkojen menetys pahentaa tilannetta entisestään, perussuomalaisten Sanna Antikainen huomauttaa.

Näinkö toimii vastuullinen yhtiö?

Stora Enso julkisti keskiviikkona saaneensa täydet pisteet ruotsalaisessa vastuullisuusviestintätutkimuksessa. Sekä Stora Enson yritysvastuujohtaja Noel Morrin että viestintäjohtaja Ulrika Lilja korostavat vastuullisuuden merkitystä yhtiön toiminnassa, mutta Kiteen sahaa se ei pelastanut.

– Stora Enso kehuu omaa vastuullisuuttaan, mutta heti seuraavana päivänä irtisanoo 73 työntekijää sulkemalla Kiteen sahan. Tämä ei vaikuta pelkästään työpaikkansa menettäviin työntekijöihin vaan myös heidän läheisiinsä ja koko kunnan talouteen, Antikainen moittii.

Ministerin puheet hämmästyttävät

Metsäala on taloudellisesti tärkeä elinkeino Pohjois-Karjalalle ja työllistää Pohjois-Karjalan maakuntaliiton mukaan noin 3 000 henkilöä. Metsäbiotalous mukaan luettuna alalla työskentelee jopa 6 000 henkilöä. Metsäntutkimuslaitoksen mukaan Pohjois-Karjalan metsien kestävä hakkuutaso on 7 miljoona kuutiota eli 2 miljoona kuutiota enemmän kuin niitä tällä hetkellä hyödynnetään.

Hämmästystä herättäneet ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen (vihr.) lausunnot metsän riittävyydestä voi ainakin Pohjois-Karjalan osalta unohtaa.

– Pohjois-Karjalan metsissä on valtavasti hyödyntämätöntä potentiaalia. Itä-Suomen yliopisto kouluttaa metsäalan asiantuntijoita, mutta työpaikat karkaavat maakunnasta sitä mukaa kun tuotantoa siirretään muualle. Ainakaan ministeri Mikkosen ei tarvitse olla huolissaan puun loppumisesta, kun Kiteen saha suljetaan, Antikainen toteaa.

Tarvitaan rohkeita investointeja

Hallitus pyrkii 75 prosentin työllisyysasteeseen samalla kun monissa yrityksissä on menossa yt-neuvottelut. Hallitusohjelmaan on myös kirjattu tavoitteet seutukaupunkien sekä harvaan asuttujen alueiden elinvoimaisuuden kehittämiseksi.

– Puu on merkittävä uusiutuva luonnonvara, jonka kaikkia käyttökohteita ei edes tunneta vielä. Tarvitaan rohkeita investointeja, jotta voidaan edistää metsäbiotalouden tutkimusta ja kehittää uusia tapoja hyödyntää metsää. Tätä kautta luodaan myös uusia työpaikkoja. Puuta Pohjois-Karjalassa kyllä riittää, Antikainen sanoo.

– Nyt jäämme odottamaan, kuinka hallitus aikoo hallitusohjelmansa mukaisesti tukea Kiteen kaupunkia, kiteeläisiä ja koko Pohjois-Karjalaa. Jotain hallituksen on nimittäin tehtävä ja hallitusohjelma korostaa seutukaupunkien tärkeyttä alueiden elinvoimaisuuden kannalta.

SUOMEN UUTISET