Stora Enso käynnistää yt-neuvottelut ja aikoo keskittää tuotantonsa Varkauteen. Tämä uhkaa Kiteen sahan sulkemista.

– Globaali markkinatalous iskee tällä kertaa lujasti Keski-Karjalaan. Sahatavaran kansainvälisen kysynnän hyydyttyä Kiteen sahaa uhkaa lopettaminen. Kuten aina, kysynnän hiipuessa kapasiteettia pyritään vähentämään kannattavuuden parantamiseksi, sanoo perussuomalaisten kansanedustaja Jussi Wihonen.

Vientiyrityksen pidettävä kiinni kilpailukyvystä

Wihosen mukaan itäsuomalaisittain ikävässä asiassa on kuitenkin positiivinen näkökulma, kun Varkauden sahaa kehitetään kahdellakymmenellä henkilötyövuodella.

– Kannattaa ymmärtää, että vientiyrityksen on pidettävä kiinni kansainvälisestä kilpailukyvystä. Valtiovallan ja kuntien tulee tukea kaikin keinoin Suomelle elintärkeää vientiteollisuutta.

Tukipaketti työllisyystoimenpiteisiin

Wihonen sanoo, että hallituksen tulisi määrittää Kitee pikaisesti kriisikunnaksi.

– Pidän välttämättömänä erillisen tukipaketin luomista työllisyystoimenpiteisiin ja koko elinvoimapolitiikan uudelleen arvioimiseksi, Wihonen sanoo.

– Pohjois-Karjalan Ely-keskus ja kaikki alueen toimijat varmasti mielellään myötävaikuttavat Kiteen ja Keski-Karjalan alueen elinvoiman kehittämistä, Wihonen uskoo.

SUOMEN UUTISET