Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen kirjoitti Uuden Suomen blogillaan otsikolla Saako metsäteollisuus kukoistaa Suomessa? listan tavoitteita, joita metsäteollisuudella on seuraavalle hallituskaudelle. Vaatimukset muistuttavat perussuomalaisten vaaliohjelmia.

Jaatisen mukaan vaalitulos ja siitä kumpuavat poliittiset päätökset vaikuttavat siihen kukoistaako metsäteollisuus Suomessa myös tulevaisuudessa. Mikään itsestäänselvyys metsäteollisuuden menestys ei nimittäin ole.

– Vaalikeskusteluissa moni on jo halunnut laittaa käden metsäteollisuuden taskuun tai rajoittaa sen menestymisen mahdollisuuksia, Jaatinen kirjoittaa.

Jaatinen muistuttaa, että Suomi elää edelleen metsästä, vaikkei tietenkään yhtä yksipuolisesti kuin ennen. Metsäteollisuus tuottaa noin neljän miljardin verokertymän ja työllistää eri puolilla Suomea suoraan tai välillisesti yli 140 000 ihmistä. Viime vuonna metsäteollisuuden viennin arvo ylitti 13 miljardia euroa.

Mielikuvat metsäteollisuudesta ovat vaihtuneet vain kymmenen vuoden aikana useaan otteeseen.

Metsäteollisuus ei ole auringonlaskun ala

– Ensin oli digitaalisen median läpimurrosta ja paperin kysynnän laskusta seurannut keskustelu auringonlaskun alasta, sitten nopeasti kasvanut biotalous-buumi monine investointeineen, ja nyt jo joku haluaa jarruttaa menestymisen mahdollisuuksia.

Jaatisen mukaan on tärkeää, että Suomessa tehdään kaikki mahdollinen, jotta vahvistetaan kansainvälisen kaupan pelisääntöjä, jatketaan työelämän uudistamista, turvataan puuraaka-aineen saatavuus ja rakennetaan kilpailukykyistä energia- ja liikennepolitiikkaa sekä kestävää ympäristöpolitiikkaa.

Juuri perussuomalaiset ovat vaatineet kohtuutta energian ja liikkumisen hintaan. Perussuomalaisille käy, että metsiä käytetään muuhunkin kuin hiilinieluiksi ja liito-oravien pesäpaikoiksi.

Tehtaanpiippu Suomessa on ekoteko

Jaatinen ottaa kantaa ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan melkein samoilla sanoilla kuin perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho: ”Tuotanto Suomessa on globaali ekoteko”.

– On syytä toivoa, että myös vaalien jälkeen teollisen tuotannon kilpailu- ja investointiympäristö pysyy Suomessa houkuttelevana, ja puusta valmistettuja tuotteita tehdään paljon juuri Suomessa. Valtaosassa Suomen kilpailijamaita teollisesta toiminnasta ympäristölle aiheutuvat rasitteet ovat suurempia kuin Suomessa, Jaatinen kirjoittaa.

– Kun metsäteollisuuden nykyiset ja uudenlaiset tuotteet ovat tarpeellisia ja haluttuja, kannattaa niitä tehdä siellä missä se on vastuullisinta. Siksi metsäteollisuuden soisi kukoistavan Suomessa vielä tulevaisuudessakin, Jaatinen perustelee.

Metsäteollisuustuotteilla on 575 miljardin euron globaali kysyntä ja tämän odotetaan edelleen kasvavan, Pöyryn selvityksen mukaan jopa 770 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä.

Suomen Uutiset