Kansanedustaja Ari Koponen iloitsee siitä, että velallisen suojaosan väliaikainen korotus jää voimaan. Hallitus tekee velallisen suojaosien väliaikaisen korotuksen pysyväksi ensi vuodelle, jotta velallisten käyttöön jäisi riittävästi tuloja.

Ari Koponen on pitänyt asiaa esillä pitkään jo viime kaudellaan ja näkee tämän tervetulleena esityksenä.

– Äärimmäisen hienoa, ettei lakkauteta velallisten intoa tehdä töitä päästäkseen veloistaan. Tämä on näitä hienoja hetkiä edustajana, joissa näkee pitkän työn kantavan konkreettista hedelmää.

Positiivinen vaikutus työntekoon

Perussuomalainen oikeusministeri Leena Meri onkin tuonut esiin, että ulosmittauksen laskentasääntöjä ollaan uudistamassa tällä hallituskaudella. Samassa yhteydessä tarkastellaan myös suojaosien tasoa.

Kansanedustaja Koponen on tehnyt asiasta hallitukselle toimenpidealoitteen, että tarkastelua tehtäessä suojaosat eivät laskisi vaan päinvastoin nousisivat. Liian pienillä suojaosilla voisi olla suurikin vaikutus velallisten innokkuuteen tehdä töitä.

Suomen Uutiset