Perussuomalaisten kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa on laatinut lakialoitteen, jossa hän ehdottaa, että ulosoton suojaosuudeksi määriteltäisiin 40 euroa velallisen itsensä osalta ja 12 euroa päivässä jokaisen hänen elatuksensa varassa olevan henkilön osalta.

Ulosottovelalliselle jätettävä suojaosuus on vuoden 2022 alusta indeksikorotuksineen 23,20 euroa velallisen itsensä osalta, joten kyseessä on tuntuva korotus. Ulosottovelallisen riittävä toimeentulo on varmistettava lailla. Suojaosuus on ulosotossa rahamäärä, joka velalliselle on jätettävä palkan ja muun säännöllisen tulon ulosmittauksessa toimeentulon turvaamiseksi.

– Ulosoton suojaosuuden tarkoitus on turvata ulosottovelallisille riittävä toimeentulo. On kuitenkin taivaan tosi, että nykyinen suojaosuuden määrittelytapa on velallista kohtaan armoton eikä rahat tahdo riittää elämisen menoihin voudin otettua oman osansa kuukausittaisesta tulosta, Kike Elomaa selostaa.

– Riittävän toimeentulon turvaamisen lisäksi suojaosuuksissa on kyse kannustinloukusta. Ulosottovelallisen ei ole välttämättä järkevää edes ottaa tietyissä tilanteissa työtä vastaan tai jatkaa työssäkäyntiä vaihtoehtona tuilla elämiselle.

Ulosotossa satojatuhansia suomalaisia

Suomessa oli Tilastokeskuksen mukaan ulosottovelallisia vuoden 2021 lopussa noin 284 000 mikä oli 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Heidän ulosottovelkansa oli yhteensä peräti 6,4 miljardia euroa. Koko vuoden 2021 aikana ulosottovelallisia oli yhteensä 560 741, joista 276 484 velallisen ulosottoasioiden vireilläolo päättyi ennen vuoden 2021 loppua.

– Velkaongelmat on suuri yhteiskunnallinen haaste ja perintää sekä ulosottoa koskevat ratkaisut vaikuttavat suureen ihmisjoukkoon. On kaikkien osapuolten etu, jos ulosottovelallinen saa velkansa maksettua. Tämän tulisi näkyä päätöksenteossakin, Elomaa vaatii.

– Ei ole tarkoituksenmukaista tai edes inhimillistä ajaa ihmisiä kohtuuttomaan ahdinkoon ulosottovelkojen takia. Se ei palvele loppupeleissä kenenkään etua.

Inflaatio pahentaa tilannetta

Suomessa eläminen on ollut kallista jo ennen viimeaikaisia tapahtumia, joiden seurauksena lukuisten tuotteiden hinnat ovat nousseet rajusti.

– Inflaatio on korkeimmillaan vuosikymmeniin ja muun muassa polttoaineiden, sähkön ja elintarvikkeiden hinnat ovat rajussa nousussa. Ulostoton suojaosuus on ollut liian matalalla tasolla jo ennen viimeaikaista elinkustannusten rajua nousua ja tilanne on nyt aivan kestämätön. Tämän takia suojaosuuksiin tarvitaan tuntuva korotus, Elomaa päättää.