Lakimieskansanedustajat Leena Meri ja Ville Tavio ovat jättäneet lakialoitteen ulosottomaksujen kohdentamisen muutoksesta, jotta velallisilla olisi nykyistä parempi mahdollisuus välttää ylivelkaantuminen ja korjata taloudellinen tilanteensa.

Nykyisin ulosotossa noudatetaan menettelyä, jossa ulosottomiehen on kohdennettava kertyneet varat ensin kunkin saatavan korolle ja vasta sen jälkeen pääomalle, mikä hidastaa velkapääoman maksamista. Perussuomalaisten lakimieskansanedustajien Leena Meren ja Ville Tavion mielestä maksujen kohdentamista tulee muuttaa siten, että kertyneet varat kohdennetaan ensin saatavan pääomalle ja vasta sen jälkeen korolle.

Lyhennyksistä huolimatta velka vain kasvaa

Esimerkiksi 100 000 euron velka kerryttää korkoja vähintään 7 % viivästyskoron verran eli 7 000 euroa vuodessa. Velkaantuneen pitää pystyä maksamaan lähes 600 euroa kuukaudessa pelkkiä korkoja, jotta ulosottosumma ei kasvaisi. Mikäli maksut kohdistettaisiin ensin velkaan, velka pienenisi jokaisesta suorituksesta ja velkavankeuden voisi omalla työnteolla ja omilla tuloilla ratkaista helpommin.

– Ulosotossa noudatettava menettely kertyneiden varojen kohdentamisesta ensisijaisesti velkojen korkoihin johtaa usein siihen, että säännöllisistä ulosottolyhennyksistä huolimatta ulosottosumma vain kasvaa, tai korkeintaan pienenee kertyneisiin maksuihin verrattuna hitaasti, Meri sanoo.

– Mitä isompi velka, sitä todennäköisempää on, että korkojen takia velkoja ei saada hoidettua, vaikka velallinen tekisi kaikkensa velkojen maksamiseksi. Tämä ongelma saadaan korjattua asettamalla pääoma etusijalle maksujen kohdennuksessa.

Kohtuullinen myös velkojan kannalta

– Lakialoite on kohtuullinen myös velkojan kannalta, sillä alkuperäinen velkapääoma maksetaan jatkossakin kokonaisuudessaan, ja korkojakin kertyy myös aloitteen mallissa, Tavio sanoo.

Meri ja Tavio ovat jättäneet ulosottomaksuista toimenpidealoitteen jo viime vuonna, mutta aloitteen käsittely ei ole edennyt eduskunnassa. Nyt jätetyllä lakialoitteella pyritään saamaan eduskunnassa keskustelu aiheesta uudelleen käyntiin ja lainmuutos toteutettua.

Suomen Uutiset