Korkein oikeus (KKO) on tänään antamassaan ratkaisussa kumonnut toimittaja Johanna Vehkoon aiemman kunnianloukkaustuomion. Vehkoota syytettiin kunnallispolitiikassa aiemmin toimineen Junes Lokan kutsumisesta ”natsipelleksi”.

KKO:n ratkaisu annettiin asiassa, jossa toimittaja Johanna Vehkoota syytettiin kunnianloukkauksesta. KKO kumosi hovioikeuden tuomion, hylkäsi kunnianloukkausta koskevan syytteen ja vapautti Vehkoon hänelle tuomitusta rangaistuksesta ja vahingonkorvausvelvollisuudesta.

Ratkaisun saamiseen meni jopa viisi vuotta, sillä Junes Lokka teki jo syksyllä 2016 rikosilmoituksen, kun Ylen faktantarkistajana tunnettu Vehkoo oli kutsunut häntä rajatulla Facebook-seinällään rasistiksi ja natsipelleksi.

Oulun käräjäoikeus määräsi sittemmin huhtikuussa 2019 Vehkoolle rangaistukseksi 150 euron sakot. Lisäksi Vehkoon oli korvattava Lokalle 200 euroa korvaukseksi kärsimyksestä sekä Lokan oikeudenkäyntikulut 6 071 euroa.

Käräjäoikeus arvioi toisin

Rovaniemen hovioikeus piti syksyllä 2020 antamassaan tuomiossa käräjäoikeuden päätöksen voimassa.

Tuoreessa ratkaisussaan KKO katsoi, että kirjoituksessa oli kyse arvostelusta, joka kohdistui Lokan menettelyyn politiikassa tai siihen rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka koski yleistä mielenkiintoa herättävää aihetta. KKO arvioi ja antoi ratkaisussaan merkitystä myös Lokan julkisuudessa esittämille yhteiskunnallisille kannanotoille.

Käräjäoikeus arvioi tapausta toisin. Käräjäoikeuden aiemman tuomion mukaan Vehkoon tekemä Lokkaan kohdistunut arvostelu irtaantui Lokan politiikasta ja kohdistui pikemminkin Lokan henkilöön.

Vehkoo on kirjoittanut oikeudenkäyntiprosessista kirjan, joka julkaistiin viime vuonna.

SUOMEN UUTISET