Ylen Ykkösaamussa opetusministeri Li Andersson (vas.) ehdotti kotihoidontuen sisaruslisän poistamista yli 3-vuotiailta lapsilta, jotta lapset saataisiin aiemmin varhaiskasvatuksen pariin sekä vanhemmat takaisin töihin.

Ministeri Anderssonin mukaan tämä nostaisi sekä varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten osuutta että parantaisi työllisyysastetta. Tällä hetkellä kotihoidontuen sisaruslisä jokaiselta yli 3-vuotiaalta lapselta on 65,09 euroa kuukaudessa.

– Pienten lasten pakottaminen päivähoitoon ei ole eduksi lapsille tai vanhemmille. Pienituloisissa perheissä jokainen euro on tarpeen ja 65 euron vähennys on iso lovi talouteen. Myös pienituloisilla tulee olla mahdollisuus hoitaa lapsiaan kotona, kunnes lapset siirtyvät esiopetuksen pariin. Lasten kotihoito säästää myös yhteiskunnan varoja, kun päiväkotipaikat voidaan varata niitä tarvitseville. Päiväkoti ei ole lasten säilytyspaikka, perussuomalaisten Sanna Antikainen huomauttaa.

Ministeri: Vieraskieliset lapset hyötyvät

Ministeri Andersson kohdistaisi sisaruslisän poistamisesta säästyvät rahat varhaiskasvatuksen maksujen alentamiseen.

Hänen mukaansa etenkin vieraskieliset lapset hyötyvät aikaisesta varhaiskasvatuksen pariin siirtymisestä, koska se tehostaa suomen kielen oppimista ja siten antaa paremmat valmiudet perusopetukseen. Nykymallin mukaan lapset siirtyvät esiopetukseen oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna, mutta tätä edeltävään varhaiskasvatukseen osallistuminen ei ole pakollista.

– Sisaruslisän poisto asettaa perheet eriarvoiseen asemaan ja pakottaa pienituloisten lapset päiväkotiin riippumatta siitä, haluavatko vanhemmat sitä vai eivät. Tämäkö on hallituksen paras keino nostaa työllisyysastetta? Antikainen kysyy.

SUOMEN UUTISET