Perussuomalaisten poliisitaustainen kansanedustaja Kari Kulmala on jättänyt eduskunnassa toimenpidealoitteen rattijuopon ajoneuvon takavarikointimenettelyn lisäämiseksi sekä toimintaohjeen saamiseksi takavarikkomenettelyyn esitutkintaviranomaiselle.

Toimenpidealoitteen ovat allekirjoittaneet myös kaikki muut kuusi poliisitaustaista kansanedustajaa, koska he pitävät aloitetta erittäin tärkeänä.

Samat keinot eivät sovi kaikille

Aloitteessa Kulmala tuo esille, että samat keinot rattijuoppouden torjunnassa eivät sovellu kaikille rattijuopoille, koska päihteiden käyttäjiä on eriasteisia.

– Ongelmallisimpaan ryhmään kuuluvien elämänhallinta ja alkoholinkäyttö eivät ole enää minkäänlaisessa kontrollissa. Ajoneuvon takavarikoinnin lisäksi ainoastaan vankeusrangaistus estää heitä ajamasta.

Kulmala on tehnyt asiasta pro gradu-tutkielman Tampereen yliopistoon. Tutkimusten mukaan rattijuoppo uusii tekonsa saman vuoden aikana 30 prosentin varmuudella.

– Ne joiden ajoneuvo oli vähintäänkin takavarikoitu, uusivat tutkimukseni mukaan teon alle 15 prosentin varmuudella, Kulmala toteaa.

Takavarikko vähentää rikoskierrettä

Kulmala huomauttaa, että vankeusrangaistus on kallis järjestelmä yhteiskunnalle – ja joissakin tapauksissa myös yksilölle.

– Tämänkin vuoksi halvin ja tehokkain keino lisätä liikenneturvallisuutta ja vähentää rattijuopumuksia tässä ongelmaryhmässä on tutkimuksen mukaan takavarikoida heiltä ajoneuvo. Takavarikko on myös rikoskierrettä pysäyttävä toimenpide. Takavarikko ja konfiskaatio eivät ole rangaistuksia vaan rikoksen tekemisestä tekijälle kohdistuva menettämisseuraamus.

Takavarikoinnista selvät ohjeet

Tutkimuksessa tuli myös selvästi esiin, että takavarikoinnista on poliisilla oltava lain lisäksi selvät ohjeet, joita kenttä- ja tutkintajohtajien tulee noudattaa työssään.

– Tällä hetkellä tällaisia yhtenäisiä ohjeita ei ole, joten myös ajoneuvojen takavarikot ovat satunnaisia ja epäsuhteessa koko maan alueella, Kulmala toteaa.

– Ehdotankin aloitteessani, että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin rattijuopumusrikokseen syyllistyneiden ajoneuvojen takavarikointien tehostamiseksi sekä antaa esitutkintaviranomaisille ohjeet rattijuopumusrikoksiin syyllistyneiden ajoneuvojen takavarikointimenettelyyn.

SUOMEN UUTISET

Tagit