Lakivaliokunnan perussuomalaiset, puheenjohtaja Leena Meri sekä jäsenet Mari Rantanen ja Sebastian Tynkkynen, ovat huolissaan edunvalvontaan liittyvien asioiden viipymisestä Digi- ja väestötietovirastossa (entinen maistraatti). Perussuomalaiset epäilevät, etteivät kansalaisten perusoikeudet edunvalvonta-asioissa toteudu asianmukaisesti.

– Esimerkiksi edunvalvojan määrääminen kestää tällä hetkellä puoli vuotta, mikä on täysin kohtuutonta. Sillä aikaa kun asia seisoo viraston Ö-mapissa, ehtivät ihmisten taloudelliset asiat usein ajautua todella huonoon jamaan. Lain mukaan jokaisella on kuitenkin oikeus saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä, selittävät lakivaliokunnan perussuomalaiset Leena Meri, Mari Rantanen ja Sebastian Tynkkynen.

Tavoiteajat ylittyvät useilla kuukausilla

Digi- ja väestötietovirasto perustelee tilannetta vetoamalla holhoustoimen asiamäärien ja edunvalvontojen määrien kasvuun sekä viraston uuteen puolisähköiseen toimintamalliin, jonka vuoksi jokaisen asian käsittelyyn on tullut ylimääräinen työvaihe.

– Tämä ei oikeuta sitä, että asioiden käsittelyajat ylittävät niille asetetut tavoiteajat usealla kuukaudella. Asioiden käsittely kestää virastossa niin pitkään, että on syytä vakavasti epäillä, etteivät kansalaisten perusoikeudet edunvalvonta-asioiden käsittelyssä toteudu asianmukaisesti, toteavat Meri, Rantanen ja Tynkkynen.

Lakivaliokunnan perussuomalaiset kansanedustajat ovat tehneet asiasta kantelun eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Suomen Uutiset