Eduskunta hyväksyi perjantaina hallituksen esityksen, jolla matkustusrajoitusten voimassaoloa jatkettiin vuodenvaihteeseen. Välittömästi tämän jälkeen ministeri Krista Kiuru (sd.) antoi asetuksen, jolla maahantulorajoituksia kiristettiin ja koronatodistuksen tarkastukset palautettiin Suomen ja Ruotsin väliselle maarajalle. Perussuomalaiset kansanedustajat Arja Juvonen, Kaisa Juuso ja Minna Reijonen kritisoivat Kiurun toimintaa.

– Perustuslakivaliokunta totesi, ettei maahantulorajoituksia koskeva sääntely nykyisellä tavalla tulkittuna ja sovellettuna täytä oikeasuhtaisuusvaatimusta ja korosti erikseen, että pohjoisia raja-alueita koskevien poikkeuksien kaltaisesti on syytä tarkastella myös Ahvenanmaan ja Ruotsin välistä rajaliikennettä. Sosiaali- ja terveysvaliokunta yhtyi tähän näkemykseen. Mutta mitä teki Krista Kiuru? Ministeri käveli jälleen kerran eduskunnan tahdon yli ja höllentämisen sijasta kiristi maahantulorajoituksia, moittivat perussuomalaiset kansanedustajat Arja Juvonen, Kaisa Juuso ja Minna Reijonen.

Kiurun asetus myös THL:n lausunnon vastainen

Ministeri Kiurun antama asetus on myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lausunnon vastainen.

– THL laati sosiaali- ja terveysministeriölle lausunnon, jossa ehdotti ilmaantuvuusluvun 50 asettamista asetuksessa säädettävän maa- ja aluelistauksen perustaksi, koska asetuksen pohjana käytettävä ilmaantuvuusluvun ero ei saa olla liian iso Suomen ilmaantuvuuslukuun verrattuna. Sen sijaan STM laati asetuksen ilmaantuvuusluvun 25 pohjalta. Suomen ilmaantuvuusluku on liki kaksinkertainen Ruotsiin verrattuna. Kiuru toimi tässä täysin päinvastaisesti kuin mietinnössä ja tartuntatautilain 16c §:ssä edellytettiin, Juvonen, Juuso ja Reijonen kuvailevat tilannetta.

Kiurun toiminta on käsittämätöntä

Perussuomalaisten mielestä Kiurun toiminta on kummallista ja heikentää matkailualan toimintaedellytyksiä entisestään. Suomelle tärkeimmistä matkailumaista Venäjä, Saksa, Britannia ja Ruotsi jäivät rajoitusten piiriin, vaikka esimerkiksi Ruotsissa ilmaantuvuusluku on noin puolet Suomen tasosta. Venäläisten matkailua haittaa lisäksi se, ettei Sputnik-rokotteella saatua rokotussarjaa hyväksytä rajalla.

– Valiokuntien tahto oli selvä: mahdollistaa matkailun palaaminen normaaliksi niistä maista, joissa tautitilanne on selvästi parempi kuin Suomessa. Nyt Kiuru rajoitusten lieventämisen sijasta kiristi niitä ja paitsi rajasi käytännössä kaikki Suomelle tärkeät matkailumaat Kiinaa lukuun ottamatta poikkeusten ulkopuolelle, myös hankaloitti rajayhteisöjen asemaa sen sijaan, että olisi helpottanut Ahvenanmaan asemaa.

– On käsittämätöntä, että ministeri voi kerta toisensa jälkeen kävellä eduskunnan valiokuntien ja THL:n yli. Käsittämättömintä on se, että edes tässä vaiheessa hallituskumppanit eivät puutu tilanteeseen. Ilmeisesti ministeri Kiurun menettelyllä on hallituskumppanien, myös keskustan, edustajien hiljainen hyväksyntä, Juvonen, Juuso ja Reijonen ihmettelevät.

Suomen Uutiset