Lasten- ja nuorten mielenterveyden häiriöiden kasvavaan tarpeeseen räätälöity hallituksen esitys terapiatakuusta lähti lausunnolle.

– Lausuntoja pyydetään lasten ja nuorten terapiatakuuta koskevasta hallituksen esityksen luonnoksesta. Esityksessä olevan lainsäädännön tavoite on, että lapset ja nuoret saisivat mielenterveyden häiriöihin ja niiden ehkäisyyn apua nopeasti ja matalalla kynnyksellä, kertoo sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuso.

Koskee alle 23-vuotiaita

Esityksen mukaan terapiatakuun piiriin kuluvaa hoitoa ja tukea tarjottaisiin sekä sosiaali- että terveydenhuollossa ja se koskisi lapsia ja alle 23-vuotiaita nuoria. Terapiatakuulla vahvistettaisiin lasten ja nuorten mielenterveyden ehkäisyn ja hoidon saatavuutta perusterveydenhuollossa ja mielenterveyden tuen saatavuutta sosiaalihuollon perustason palveluissa.

Lisärahoitusta terapiatakuun toimeenpanoon osoitettaisiin 35 miljoonaa euroa vuodessa ja lakien olisi tarkoitus tulla voimaan 1.5.2025.

SUOMEN UUTISET