Hallitus kertoi tänään toimista, joilla se puuttuu väkivaltaisten äärijärjestöjen toimintaan. Uusia lakeja ei ole tulossa, mutta nykyisten lakien toimeenpanoa tehostetaan ja viranomaisille suunnataan lisää resursseja.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.), oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) ja sisäministeri Paula Risikko (kok.) kertoivat linjauksista maanantaina pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) kertoi, että hallitus löysi selvityksissään puutteita siinä miten rasistiseen ja väkivaltaan liittyviä pykäliä on aikaisemmin sovellettu käytäntöön. Pykäliä on ollut, mutta niitä ei ole käytetty. Tätä linjaa tarkistetaan nyt.

Lindström: Kaikenlainen väkivalta on tuomittavaa

Oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps.) vakuutti hallituksen olevan yhtä mieltä ääriliikkeiden vastaisista toimista. Hän tuomitsi ääriliikkeiden toiminnan selvin sanoin.

– Viesti on selvä: väkivaltaisten ääriliikkeiden ja avoimesti rasististen järjestöjen toiminta on tuomittavaa. Minkäänlaista väkivaltaa ei sallita, Lindström linjasi.

– Olennaista on se, että ääriliikkeiden toimintaan puututaan välittömästi – jo voimassa olevan lainsäädännön pohjalta. Väkivaltaiset ääriliikkeet ja avoimesti rasistiset järjestöt voidaan yhdistyslain nojalla lakkauttaa riippumatta, onko yhdistykset rekisteröity vai rekisteröimättä. Myös lakkautetun yhdistyksen toiminnan jatkaminen on rangaistavaa, Lindström painotti.

Yhdistyksen lakkauttaminen mahdollista

Tuomioistuin voi lakkauttaa yhdistyksen jo nykyisen lain pohjalta, jos sen toiminta on olennaisesti lakien tai hyvien tapojen vastaista. Hallitus päätti asiasta strategisessa istunnossaan maanantaina. Poliisihallitus sitoutuu tehostamaan lainkohdan toimeenpanoa. Yhdistysten lakkauttamiseen liittyvää menettelyä tarkistetaan siitä saatavien kokemusten perusteella.

Poliiseille lisää resursseja

Hallitus linjasi myös, että viranomaisille osoitetaan lisää voimavaroja puuttua väkivaltaisten ääriliikkeiden toimintaan, kuten myös vihapuhetta estävään nettipoliisitoimintaan että vihapuherikosten tutkintaan.

Sisäministeriö käynnistää yhdessä oikeusministeriön kanssa hankkeen, jossa arvioidaan lakkautettujen väkivaltaisten ääriliikkeiden tunnusten käytön kieltäminen lailla.

Arviointi asiantuntijoille

Mihin järjestöihin hallitus aikoo sitten puuttua?

– Kaikkien ääriliikkeiden toimintaan, Lindström totesi.

Miten sitten määritellään rikoksen ja sanan- ja yhdistymisvapauden raja? Lindström vastasi, että siksi otettiinkin hallituksen käyttöön sana ”arviointi”.

– Ei ole helppoa asettaa rajaa ja se on asiantuntijoiden tehtävä. Siksi määrittelylle annettiin aikaa.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen selitti soveltamisen ongelmia ja ”olennainen”-sanan sisältöä: yhdistyslaki vaatii lakkauttamisen tueksi olennaisuutta ja suurta piittaamattomuutta lakien tai hyvien tapojen vastaisuudessa. Se tarkoittaa toistuvuutta. Kynnys on kova, kun lakkauttaminen sivuaa perustuslaissa taattua yhdistymis- ja kokoontumisvapautta.

Esimerkiksi Suomen vastarintaliikkeen toimintaa mietittiin Jyväskylän puukotuksen yhteydessä. Sitten kului kaksi vuotta, kunnes tapahtui taas Jyväskylän Suurajojen yhteydessä. Ja nyt taas Helsingin Rautatientorilla.

– Olemme ottaneet lusikan kauniiseen käteen ja puutumme asiaan nyt, Kolehmainen sanoi.

Hän sanoi, että nyt tehtävät selvitykset ja toimet tähtäävät nimenomaan SVR:ää vastaan. Jatkossa samoja toimintatapoja sovelletaan mitä tahansa vastaavaa ryhmää vastaan.

Hallituksen mukaan väkivaltaisilla ääriliikkeillä tarkoitetaan tässä yhteydessä liikkeitä, joiden toimintaan sisältyy väkivaltaista ekstremismiä, vihapuhetta tai muuta toimintaa, joka on kielletty kansainvälisissä sopimuksissa, Suomen lainsäädännössä tai jota Suomessa yleisesti vallitsevan käsityksen mukaan pidetään hyvien tapojen vastaisena.

Nettikeskustelu

Vaikuttaako linjaus jotenkin internetissä käytävään keskusteluun?

– Varmaankin siinä mielessä, että jos nettipoliisien resursseihin tulee lisää niin sitä kautta se voi siihen vaikuttaa, mutta jää nähtäväksi, kuinka paljon ja miten, Lindström aprikoi.

Lindström arvioi, ettei lainmuutoksillakaan saada kaikkea väkivaltaa kitkettyä: jos joku haluaa tehdä pahaa, niin hän tekee. Mutta tämä antaa lisää työkaluja puuttua väkivaltaiseen toimintaan.

– Tämä on enemmän kuin symbolinen ele. Olemme huolissamme siitä, mitä maassa tapahtuu, Lindström sanoi.

Rikoksia torjutaan oikealta ja vasemmalta

Myös vasemmiston toimintaan puututaan?

– Kun ääriliikkeet, ovat ne vasemmalla tai oikealla, toimivat rikollisella tavalla niin niihin täytyy puuttua, Lindström viitoitti.

Veli-Pekka Leskelä