Perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Juuso on huolissaan pitkäkestoiseen koronatautiin eli ns. long covidiin sairastuneista, joista suurimmalle osa ei pitkäaikaisesta työkyvyn menetyksestä huolimatta myönnetä eläkettä. Asiasta kirjallisen kysymyksen jättänyt Juuso vaatii pikaisia toimia tilanteen korjaamiseksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on noin 23 000 pitkäkestoiseen koronaan sairastunutta, jotka ovat saaneet long covid -diagnoosin. Sairastuneiden määrä on kasvanut nopeasti.

Pitkäkestoinen COVID-19 aiheuttaa siihen sairastuneelle haastavia, monitekijäisiä toimintavajeita, jotka kohdistuvat niin fyysiseen toimintakykyyn, kognitioon kuin mielenterveyteenkin. Potilaat ovat pahimmillaan jääneet vuodepotilaiksi oireiston viedessä täysin normaalin toimintakyvyn riippumatta akuuttivaiheen oireiden vakavuudesta.

– Pitkäkestoisen covidin diagnostiset kriteerit eivät ole vielä vakiintuneet, ja tilaa ei ole määritelty tarkasti. Se ei kuitenkaan helpota siihen sairastuneen asemaa, kun toimintakyky on mennyt. Asiantuntijoiden mukaan paranemiseen voi mennä aikaa kaksi-kolme vuotta, kertoo perussuomalaisten kansanedustaja Kaisa Juuso.

Vaarassa jäädä tukijärjestelmän ulkopuolelle

Yleisimpiä pitkäkestoisen COVID-19-taudin oireita ovat uupumus, unettomuus, huono rasituksensietokyky, muistioireet, autonomisen hermoston oireet, sydän- ja hengityselimistön oireet, aivosumu (keskittymisvaikeuksia ja tiedonkäsittelyn hitaus), uneliaisuus, nivel- ja lihaskivut, hengenahdistus, jatkuva yskä ja päänsärky sekä silmä- ja iho-oireet. Taudissa on tyypillisesti useita oireita samanaikaisesti.

Long covidia ei ole määritelty riittävästi. Työkyvyttömyyden aiheuttaville oireille ei ole löytynyt eläkkeen perusteluksi kelpaavaa elimellistä selitystä.

– Long covidiin sairastuneilla on tietyissä tapauksissa ollut mahdollisuus saada tilapäistä sairauspäivärahaa tai joissakin tapauksissa kuntoutustukea. Todetusta ja pitkäaikaisesta työkyvyttömyydestä huolimatta määräaikaisia ja osa-aikaeläkkeitä on myönnetty vain vähän, ja eläkehakemukset ovat enimmäkseen tulleet hylätyiksi.

– Työkykynsä menettäneitä sairastuneita pidetään työnhakijoina, ja sairastuneita on myös ohjattu toimeentulotuen asiakkaiksi. Monet long covidiin sairastuneet ovat pudonneet tai vaarassa pudota toimeentuloloukkuun. Tähän asiaan täytyisi saada muutos, ja olen jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen ministerille, Juuso toteaa.

Suomen Uutiset