Eduskunnassa on viime viikkoina käsitelty valtion ensi vuoden talousarviota. Perussuomalaiset peräänkuuluttavat omassa vaihtoehdossaan menojen laittamista tärkeysjärjestykseen. Perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Leena Meri on jättänyt kuusi omaa talousarvioaloitetta valtiontalouden korjaamiseksi.

Valtion velan kasvaessa talouden korjaaminen tulee aloittaa leikkaamalla välittömästi sellaisista menoista, jotka eivät edistä suomalaisten hyvinvointia. Perussuomalaisten vaihtoehto säästäisi muun muassa haittamaahanmuutosta, ylimitoitetuista ilmastotoimista, kehitysyhteistyöstä ja Yleisradion budjetista.

– Suomalaiset ovat pulassa inflaation ja erityisesti sähkön järjettömän hinnan kurittaessa ostovoimaa. Eläminen on aikaisempaa kalliimpaa ja toimeentulon kanssa tekee tiukkaa tuhansissa kodeissa. Perussuomalaiset haluaa turvata sujuvan arjen suomalaisille, ja se ei ole mahdollista, jos menoja ei laiteta tärkeysjärjestykseen ja veronmaksajien rahoja käytetä järkevästi, perussuomalaisten 1. varapuheenjohtaja Leena Meri toteaa.

Mereltä kuusi omaa talousarvioaloitetta

Kansanedustajat voivat tehdä myös omia ehdotuksia talousarvioesitykseen. Hyvinkääläinen kansanedustaja on jättänyt yhteensä kuusi omaa aloitetta, joilla ehdotetaan lisärahoitusta Uudenmaan tie- ja pysäköintihankkeisiin, sisäilmaesteettömään asumiseen, mielenterveyspalveluiden parantamiseen sekä eläinsuojeluun.

Rahamääräisesti suurimmat ehdotukset liittyivät tiehankkeisiin, joiden tarpeellisuutta Meri perustelee liikenneturvallisuudella ja liikenteen sujuvuudella.

– Kehä V (valtatie 25) muodostaa Helsingin seudun uloimman kehäyhteyden, ja sillä on selkeä kansainvälinen ja valtakunnallinen rooli, koska tiellä on keskeinen yhteys muun muassa Hangon satamaan ja se palvelee suurta määrää työmatkaliikennettä. Tie kaipaa monin paikoin kunnostusta yleisen turvallisuuden parantamiseksi. Liittymät ovat lyhyitä, kääntyviltä ajoneuvoilta puuttuu turvallisia poistumiskaistoja ja ohituskaistoja ei juuri ole, Meri perustelee lisäysehdotustaan.

– Esitin Valtatie 3:n liityntäpysäköinnin suunnitteluun rahaa, jotta autojen ja polkupyörien liityntä- ja saattopysäköinti olisi hyvinkääläisille mahdollisimman sujuvaa tulevaisuudessa.

Terveyden edistämiseen miljoona

Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelujen parantamiseksi Uudellamaalla Meri ehdotti 500 000 euron lisäystä.

– Mielenterveyden häiriöt maksavat miljardeja euroja työkyvyttömyyden, sairauspoissaolojen ja sote-palvelujen tarpeen muodossa. Työkyvyttömyyseläkkeistä peräti yli puolet on mielenterveysperusteisia. Matalan kynnyksen palveluita lisäämällä voidaan ennaltaehkäistä ongelmien syveneminen. Ennaltaehkäisevä panostus maksaa itsensä takaisin, kun yhä useampi mielenterveysongelmasta kärsivä toipuu takaisin työelämään, Meri sanoo.

Myös sisäilmaesteettömään rakentamiseen tulee panostaa. Meren ehdotuksessa talousarviosta varataan 500 000 euroa projektirahaa, jota rakennusliikkeet voivat hakea sisäilmaesteettömien asuntojen rakentamista varten. Projektirahan saamiselle tulisi asettaa kriteerit, ja kaikissa vaiheissa suunnittelusta toteutukseen tulee huomioida sisäilmaesteettömyys.

– Huonosta sisäilmasta sairastuneiden on usein hankalaa löytää sopivaa asuntoa, sillä oireita voi ilmetä herkistymisen takia monien rakennusten hajuista, materiaaleista ja kemikaaleista. Näille ihmisille tulisi turvata esteetön asuminen, Meri toteaa.

Suomenhevosliitolle ja eläinsuojeluyhdistyksille

Suomenhevosliitolle Meri esitti 100 000 euron lisäystä ja eläinsuojeluyhdistyksille löytöeläintalojen ylläpitokustannuksiin 300 000 euron lisäystä.

– Suomenhevonen on ainoa alkuperäinen suomalainen hevosrotu, joka oli tärkeässä roolissa sekä Suomen sodissa että maan jälleenrakentamisessa. On vain yksi suomenhevonen, jota emme saa menettää. Hevosten kasvattaminen on kallista, aikaavievää ja arvokasta työtä, jota täytyy tukea myös taloudellisesti, Meri sanoo.

– Eläinsuojeluyhdistykset tekevät arvokasta työtä eläinten puolesta, ja palvelu on sellaista, jota muuten yhteiskunnassa ei ole tarjolla, mutta jolle on kysyntää. Monien eläinsuojeluyhdistysten toiminta perustuu vapaaehtoisten haluun auttaa. Löytöeläinkodeilla on tärkeä rooli eläinsuojelussa, sillä kaikille löytöeläimille ei ole mahdollista löytää uutta kotia ja eläimet tarvitsevat lämpimän ja turvallisen paikan olla, Meri kommentoi.

Eduskunta äänesti viimeisistä talousarvioehdotuksista tänään keskiviikkona. Hallituspuolueiden tuen puuttuessa lisäysehdotukset jäivät toteutumatta, Meri harmittelee.

Suomen Uutiset