Eurooppalaista ruuantuotantoa sekä maatalouspolitiikkaa laitetaan paraikaa remonttiin Euroopan unionissa. Maatalouspolitiikan uudistus on meneillään, koska kuluva ohjelma- ja budjettikausi päättyy vuonna 2020.

Eduskunta käsittelee parhaillaan eri valiokunnissaan komission tiedonantoa sekä Euroopan unionin monivuotisia rahoituskehyksiä (2021-2027) tuleville vuosille. Euroopan komission esityksen mukaan maataloustukiin olisi tulossa noin viiden prosenttiyksikön leikkaus.

Suomeen kohdistumassa kovia leikkauksia

Perussuomalaisten valiokuntaryhmä katsoo, että Euroopan unionin tuleviin rahoituskehyksiin sisältyy paljon negatiivisia asioita, joilla on suuri merkitys maamme maataloudelle sekä maaseudun kehittämiselle. Tällainen kehitys on selvää jatkumoa kaikille niille jo tehdyille toimenpiteille unionissa, mitkä heikentävät maatalouden toimijoiden asemaa merkittävästi.

Perussuomalaiset eivät voi hyväksyä maatilojen kannattavuuden heikentämistä jälleen uusilla tukileikkauspäätöksillä.

– Liiallinen tukien leikkaus tässä tilanteessa etenkin maatalouteen ei ole hyväksyttävää, koska suhteellisesti laskettuna leikkaus Suomen osalta, jos se toteutuu nyt esitetyssä muodossa, on jo nyt yksi suurimmista. Tämän johdosta jatkossa tulee EU:n yhteisessä maatalouspolitiikassa huolehtia siitä, että ruoantuotanto on mahdollista kaikkialla EU:n alueella, sanoo kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa.

– Näin epävarmoina aikoina on erityisen tärkeää, että emme jää tuontiruoan varaan. Alkutuotantomme on jo lähtökohtaisesti epäedullisemmassa asemassa kuin useimmissa muissa EU-maissa. Tämä johtuu pohjoisesta sijainnistamme.

Tärkeä osa huoltovarmuutta

Kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen mielestä uudesta toimeenpanomallista huolimatta on edelleen erittäin tärkeää säilyttää ohjelmassa myös se tavoite, että yhteistä maatalouspolitiikkaa ja sen tukijärjestelmää yksinkertaistetaan jatkossakin.

– Samaten meidän tulee huolehtia myös siitä, että maa- ja metsätilojen sukupolvenvaihdokset joustavoituvat. Myös nuoriin aktiiviviljelijöihin tulee panostaa jatkossa enemmän.

– Meidän tulee huolehtia ruoantuotannosta täällä Pohjolan perukoilla, jotta voimme varmistua elintarvikkeiden puhtaudesta. Samoin ruoka-alan toimintaedellytyksistä huolehtiminen on tärkeää, koska omalla tuotannollamme Suomessa pystymme vastaamaan parhaiten nykypäivän kansalaisten ja kuluttajien laatuvaatimuksiin ja odotuksiin turvallisesta ja lähellä tuotetusta kotimaisesta ruoasta. Tämä on myös tärkeä osa huoltovarmuuttamme, Hakkarainen muistuttaa.

SUOMEN UUTISET