Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mielestä maahanmuuttajaoppilaat ja -opiskelijat tarvitsevat 5,5 miljoonaa euroa ”koulutuspolkujen kehittämiseen sekä integroitumista edistäviin toimiin”.

Grahn-Laasosen mukaan jaetuilla avustuksilla muun muassa parannetaan oppimistuloksia, kehitetään Nokian Bridge -ohjelmasta nopea koulutusväylä korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille sekä järjestetään aineenopettajiksi ja lastentarhanopettajiksi pätevöittävää koulutusta.

– Opiskelijoiden koulutuspolkujen kehittämiseen sekä integroitumista edistäviin toimiin. Jaetuilla avustuksilla muun muassa parannetaan oppimistuloksia, kehitetään Nokian Bridge -ohjelmasta nopea koulutusväylä korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille sekä järjestetään aineenopettajiksi ja lastentarhanopettajiksi pätevöittävää koulutusta, Grahn-Laasonen kertoo opetusministeriön tiedotteessa.

– Maahanmuuttajien reitit koulutukseen ja työelämään ovat nykyisellään pitkiä. Koulutuksella on keskeinen rooli suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutumisessa, ja erityistä huomiota on kiinnitettävä suomen tai ruotsin kielen oppimiseen. On tärkeää, että maahanmuuttajien polut opiskeluun ja työelämään ovat entistä joustavampia ja yksilöllisempiä.

Rahaa myös rasismin ehkäisylle

Paitsi että tukea ohjataan korkeakouluille, rahaa saivat myös hankkeet, joissa kuntien varhaiskasvatusta ja koulutusta kehitetään maahanmuuttajataustaisten oppilaiden oppimistulosten parantamiseksi. Muita avustettavia kohteita ovat esimerkiksi varhaiskasvatuksen kerhotoiminta, suomi/ruotsi toisena kielenä -opetus, vapaan sivistystyön maahanmuuttajille suunnattu koulutus sekä kotivanhempien kielikoulutus.

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry saa avustusta hankkeeseen, jolla pyritään ehkäisemään rasismia ja etnisten ryhmien vastakkainasettelua. Hankkeen tavoitteet tukevat myös opetus- ja kulttuuriministeriön Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelmaa rasismin ja vihapuheen ehkäisemiseksi sekä yhteiskunnallisen osallisuuden edistämiseksi.

Avustuksia 27 hankkeelle

Avustuksia jaettiin 27 hankkeelle, ja niiden toteuttajina on kuntia, korkeakouluja, oppilaitoksia sekä järjestöjä.

Aiemmin maahanmuuttajien ammatillista koulutusta on avustettu 20 miljoonalla eurolla, tarkoituksena edistää maahanmuuttajataustaisten sekä maahan tulleiden turvapaikanhakijoiden nopeaa työmarkkinoille siirtymistä ja koulutuksen vahvistamista.

SUOMEN UUTISET