Perussuomalaisten kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa on jättänyt hallitukselle vastattavaksi kirjallisen kysymyksen valmisteilla olevan ilmastolain mahdollisista vaikutuksista maanomistajien oikeuksiin. Hän kysyy hallitukselta, voiko uusi ilmastolaki heikentää maanomistajien oikeuksia.

– Maanomistajien oikeudet saattavat olla vaarassa ilmastolain etenemisen myötä. Pidän tärkeänä varmistaa jo valmisteluvaiheessa, ettei maanomistajien oikeuksia poljettaisi, sanoo Ritva ”Kike” Elomaa.

Keskeinen uhka liittyy lakiluonnoksessa esitettyjen pakkokeinojen käyttöön, jotka saattavat rajoittaa maanomistajan oikeuksia omistamaansa maahan. Luonnoksessa ei esitetä myöskään pakkokeinojen käyttöön liittyen muutoksenhakumahdollisuutta tai edes korvausvelvollisuutta, mikäli maanomistajan oman maan käyttöä rajoitettaisiin.

Maanomistajien oikeuksia ei saa polkea kevein perustein

– Mahdollisten pakkokeinojen toteuttaminen ei saisi vaarantaa maanomistajien oikeuksia piirun vertaa. Kirjausten on myös oltava niin selkeitä, ettei tulkinnanvaraa jää lain pykälien soveltamisessa. Lisäksi lakiuudistuksen suhteen tulee varmistaa, että jos kuntia velvoitetaan tekemään ilmastosuunnitelmia, rajoittuisivat niihin liittyvät maankäyttöä koskevat toimet vain kuntien omaan maaomaisuuteen, Elomaa sanoo.

– Maanomistajien ja elinkeinonharjoittajien maanomistukseen liittyvät oikeudet ovat arvokas asia, eikä niitä sovi lähteä polkemaan kevein perustein ilmastopolitiikan nimissä.

Suomen Uutiset