Uudenkarkea ilmastolaki on juuri tullut eduskunnan käsittelyyn. Reijonen pitää käsittämättömänä, että Euroopassa on sota, eikä sekään ole riittävä syy, että ilmastolain käsittelyä lykättäisiin. Hallitukselta on unohtunut tärkeysjärjestys. Edelleen hallitus toteuttaa maailman kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa.

– Kun tilanteet muuttuvat, on kyettävä laittamaan asiat uudelleen arvojärjestykseen. Omavaraisuus on heti laitettava tärkeimmäksi. Ilmastoasioissa riittää varsin hyvin sama tahti kuin muilla Euroopan mailla, toteaa Minna Reijonen.

– Ukrainan tilanne on järkyttänyt kaikkia. Ei ole olemassa juurikaan pahempaa asiaa kuin sota. Myös Suomeen tämä tilanne tuo ja on jo tuonut vakavia muutoksia jokaiselle sektorille. Euroopan ja Venäjän välille tullee ainakin vuosikymmenien välirikko, jos välit koskaan palautuvat entiselleen.

Vienti ja tuonti sakkaavat

Reijonen muistuttaa, että Suomen maariski nousee. Suomi ei houkuta sijoittajia, koska naapurimaa on sodassa ja vielä hyökkäävä osapuoli. Suomi on jo muutenkin kaukana pohjoisessa ja Keski-Euroopasta katsoen meren takana, mutta lisäksi Venäjän läheisyys koetaan nykyään riskinä maailmalla.

– Vienti ja tuonti sakkaavat. Rahanarvon muutokset voivat johtaa siihen, että ostovoima heikkenee. Energian saanti heikkenee ja energia kallistuu. Polttoaineiden ja sähkön hinta nousee, Reijonen luettelee.

Verotusta alennettava

Reijosen mukaan nyt on kaikin keinoin edistettävä asioita, joita ilman emme pärjää. Suomessa on panostettava kotimaiseen ruokaan. Niin lannoitteiden kuin polttoaineiden hinnat tuntuvat nousevan nousemistaan ilman kattoa. Ruuantuotanto on turvattava.

– Kaikki mahdolliset verotuksen keinot on otettava käyttöön. Polttoaineveron korotukset peruttava heti ja jakeluvelvoitteen nostoajatukset on hylättävä välittömästi. Kuljetusten toimiminen on huoltovarmuuden kannalta oleellista.

Turvetuotanto käyntiin

Kotimainen energia nostettava kunniaan. Alasajettu turvetuotanto on saatava heti käyntiin ja on peruttava välittömästi hallituksen käynnistämät turvekoneiden romuttamiset.

Turve tulee Reijonen mielestä julistaa uusiutuvaksi, kuten Ruotsissa on tehty. Vaikka turve uusiutuu hitaasti, se on kuitenkin uusiutuvaa.

– Onko nyt oikea aika keskittyä uuteen ilmastolakiin ja maailman kunnianhimoisimpaan ilmastopolitiikkaan? Ei ole. Nyt on tärkeintä keskittyä tärkeimpään eli elämän ja elämisen turvaamiseen, Reijonen painottaa.

SUOMEN UUTISET