Hallituksen hiilineutraaliustavoitteiden takia turvetuotanto on vähentynyt merkittävästi. Myös Venäjän ja Ukrainan sota on vaikuttanut merkittävästi Suomen huoltovarmuuteen. Suomen on oltava omavaraisempi energiantuotannon osalta. Turvetuotantoon tarkoitettuja koneita on jo romutettu ja aikaisemmin puhuttiin jopa koneiden myynnistä Venäjälle.

– Huolestuttavaa on, että energia-asioissa on jäänyt varmistamatta pitempiaikainen huoltovarmuuden jatkuvuus, sanoo Minna Reijonen.

Tuottajilla suuret riskit

Turvetuottajat eivät suurella todennäköisyydellä sijoita uusiin koneisiin, koska riskit ovat suuret, eikä sopimuksia uskalleta tietenkään tehdä epävarmana aikana pitkäksi aikaa. Turpeen kohdalla ei ole panostettu verotuksen keventämiseen.

– Myöskään turvetta ei ole määritelty uusiutuvaksi, mikä olisi erittäin tärkeää. Vaikka on maita, joissa turve on luokiteltu uusiutuvaksi, toteaa Reijonen.

Varastot vähenevät

Varastoissa olevat turvevarastot vähenevät koko ajan. Turveala on erityisen sääherkkä. Sateisena kesänä, turpeennostomäärä on reilusti vähäisempää, kuin kuivina kesinä. Tämä vaikuttaa tietysti turpeentuotannon kokonaismäärään. Myös alueilla, joilta on jo nostettu paljon turvetta, voi sateisena kesänä olla vaikeampi saada turvetta nostettua.

– On tärkeää, että Suomi varautuu myös sateiseen kesään ja varmistaa energiahuollon toimivuuden huoltovarmuuden kannalta myös tuleviksi vuosiksi, vaatii Reijonen.

Reijonen teki asiasta kirjallisen kysymyksen. Hän vaatii hallitukselta toimia ja toivoo, että hallitus tulee tässä asiassa enemmän perussuomalaisten linjoille

SUOMEN UUTISET