Perussuomalaisten kansanedustaja Jari Koskela vaatii hallitukselta toimia kotimaisten polttoaineiden tuotantokapasiteetin nostamiseksi.

Kansanedustaja Jari Koskela on jättänyt hallitukselle sekä kirjallisen kysymyksen että toimenpidealoitteen nestemäisten polttoaineiden mahdollisuuksista ja niiden tuotantokapasiteetin nostamisesta etenkin tilanteissa, joissa polttoaineiden huoltovarmuus on uhattuna ja öljyn hinta karkaa käsistä.

– Suomi voisi olla nykyistä omavaraisempi polttoaineiden suhteen turvautumalla kotimaisiin biopolttoaineisiin. Biopolttoaineita pystyy tuottamaan muun muassa puuhakkeesta ja muusta hakkuujätteestä sekä rypsi- ja rapsiöljystä, Koskela toteaa kirjallisessa kysymyksessään.

Huoltovarmuus edellä

Biopolttoaineiden tuotantokapasiteettia on syytä nostaa nykyisestä huoltovarmuuden takia. Tällöin on tärkeä selvittää raaka-aineiden saatavuuteen liittyvät seikat. Kotimaisen rypsin ja rapsin saatavuus voi osoittautua ongelmaksi, kun Suomessa on käynnissä myös maatalouden kriisi. Raaka-aineena voidaan käyttää myös osin tai kokonaan turvetta.

Koskela kysyy hallitukselta, näkeekö se tarpeen nostaa biopolttoaineiden tuotantokapasiteettia nykyisestä ja millaisia mahdollisuuksia Suomella on nostaa tuotantokapasiteettia pikaisestikin. Lisäksi Koskela tiedustele hallitukselta siitä, miten maatalouden kriisi vaikuttaa biopolttoaineiden raaka-aineiden saatavuuteen.

Toimenpiteitä heti

Jättämässään toimenpidealoitteessa kansanedustaja Koskela vaatii hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin, joilla kotimaisten polttoaineiden tuotanto voidaan turvata.

– Yhtenä keinona valmistaa kotimaista nestemäistä polttoainetta on turvautua niin sanottuun Fischer-Tropsch-prosessiin. F-T-prosessissa raaka-aineena voidaan käyttää biomassaa, kuten haketta, jolloin prosessissa syntyvä polttoaine on hiilineutraalia, mutta myös turvetta voidaan käyttää, Koskela kirjoittaa aloitteessaan.

Turpeen käyttö järkevää

Turpeen käyttö varmistaisi osaltaan prosessin toimivuutta, tehostaisi sitä ja vähentäisi investoinnin riskejä. Tilanteessa, jossa öljyn ja kaasun hinta nousee, turpeesta osin tai kokonaan tehdyn polttoaineen kilpailukyky vain paranee. Sopivaa tuotantopinta-alaa Suomessa on valmiina valtavasti.

– Turpeen käyttö tähän tarkoitukseen voi olla myös järkevää, koska on uhkana, että turvealueet jäävät maankäyttösektorilla muutoin päästölähteiksi vuosikymmenien ajaksi. Samaan päädytään helposti myös turvetuotannosta poistuneita alueita taitamattomasti ennallistamalla, Koskela huomauttaa.

SUOMEN UUTISET