Perussuomalaisten kansanedustaja Olli Immonen on ottanut Rantalakeuden, Iijokiseudun, Koillissanomien ja Pyhäjokiseudun sanomalehdissä julkaistussa tuoreessa kolumnissaan kantaa viime aikoina käytyyn keskusteluun ruuan- ja energiatuotannon huoltovarmuuden turvaamisesta.

– Meneillään on maailmanlaajuinen kriisi, jossa ruuan ja energian omavaraisuuden merkitys korostuvat. Maailman viljapörssit reagoivat voimakkaasti ja viljojen hinnat nousivat, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta. On selvää, että sota nostaa myös energian hintoja, Olli Immonen toteaa.

Kylvöjen onnistuminen elintärkeää

Immosen muistuttaa, että samaan aikaan Suomen maataloudessa on iso kannattavuuskriisi, jolla on tuotannollisia vaikutuksia jo lähitulevaisuudessa.

– Tilat kamppailevat talousvaikeuksissa, viljelyalaa vähennetään, tuotantoeläintilat supistavat tuotantoaan ja lannoitteiden hankintaa lykätään tai ei hankita ollenkaan.

– Kehittyvien ja kasvavien tilojen velkataakka syvenee. Viimeisen viiden vuoden aikana on ollut neljä lähes katovuodeksi luettavaa kasvukautta. Nämä vaikuttavat siihen, että tulevan kasvukauden näkymiä on erittäin vaikea ennustaa. Maatalouden on oltava riittävän kannattavaa, jotta tuotantokykyä voidaan pitää yllä. Uhkana on, että tuotantoa ajetaan alas ja samalla investoinnit vähenevät.

Immosen mukaan kylvöjen onnistuminen on elintärkeää.

– Säät vaikuttavat satoon, mutta miten käy, jos viljelijöillä ei ole varaa siemenviljaan, lannoitteisiin ja polttoaineisiin.

Viljelijät tarvitsevat helpotuksia

Immosen mielestä viljelijöihin kohdistetaan paljon vaatimuksia mutta heille ei juurikaan anneta helpotuksia, kun hallituksen politiikan painopiste on maailman kunnianhimoisimmissa ilmastotoimissa.

– Hallituksen tehtävä on nyt turvata suomalainen ruuantuotanto. Suomen huoltovarmuudelle on suuri uhka, jos peltoja jää kylvämättä ja tilat laitetaan kiinni. Tilanteen vakavuus on viimein ymmärrettävä.

Immosen mukaan alkutuottajan saama korvaus tuotteestaan on liian kauan polkenut paikallaan suhteessa jatkuvasti nouseviin kuluihin.

– Alkutuottajien on saatava se siivu, mikä heille kuuluu. Nyt on ryhdyttävä kaikkiin vaadittaviin toimiin alkutuottajien tilanteen parantamiseksi.

– Kaiken lisäksi Euroopan komissiossa valmistellaan lisää kurjistavia säännöksiä. Komission pyrkimys on ulottaa uusi sitova ennallistamislainsäädäntö kaikkiin metsiin ja maatalousympäristöihin ja siirtää turvepellot pois viljelykäytöstä. Vaikutus olisi Suomelle katastrofaalinen.

Turpeen käyttö palautettava

Ukrainan sota aiheuttaa paljon uusia epävarmuustekijöitä. Suomessa käytetystä energiahakkeesta noin viidesosa on tullut Venäjältä.

Immonen muistuttaa, että turve toimi Suomessa kauan hyvänä puskurina lämmityspolttoaineen saatavuuden ongelmille.

– Hallituksen politiikan seurauksena Venäjän energiahaketta ei voi enää korvata kotimaisella turpeella. Turpeen merkitys huoltovarmuuspolttoaineena on menetetty. Olemme tilanteessa, jossa Venäjältä tuotavan hakkeen korvaaminen kotimaisella on välttämätöntä.

Immosen mielestä hallitus on vastuuttomasti vaikuttanut lainsäädännöllään turpeen käytön laskuun niin, että se on ollut hallitsemattoman nopeaa.

– On välttämätöntä tehdä pikaisesti päätöksiä, jotta turvetuotannon alasajo saadaan keskeytettyä ja polttoturpeen tuotantovalmiutta voidaan ylläpitää, muuten ensi kesänä turvetta ei nosteta. Turvetyökoneiden romutuspalkkiopäätös on kumottava välittömästi. Turpeen käytölle on ollut koko ajan kysyntää kylmän talven vuoksi.

– Turpeen käyttö on palautettava hyväksytyksi energiamuodoksi. Suomi pystyy olemaan hyvin pitkälle omavarainen energiantuotannossaan turpeen avulla.

Immosen mukaan hallituksen on nyt ymmärrettävä arkielämän realiteetit.

– Suomessa on asetettava isänmaan etu kaiken muun edelle. Suomen omavaraisuutta, huoltovarmuutta, varautumista ja kokonaisturvallisuutta on määrätietoisesti vahvistettava.

SUOMEN UUTISET